Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

ertman_176

Regulamin ESA

Recommended Posts

1. Model

Model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu wyprodukowanego w latach 1935 – 1945.Jeżeli jest to model prototypu to orginał musiał latać w danym okresie.

 

Rozpiętość modelu jednosilnikowy

700 – 860 mm

 

Wielosilnikowy rozpiętość

700- 1000 mm

 

Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm

Materiał z którego wykonany jest model to wszelkiego rodzaju pianki typu: EPP, styropian, styrodur, depron.

Nie wolno stosować wzmocnień natarcia i spływu skrzydła i stateczników żadnymi materiałami twardymi typu węgiel, szkło, drewno itp. Wolno stosować dźwigary i wzdłużne wzmocnienia kadłuba za pomocą prętów węglowych i szklanych.

 

Model musi w całości być wykonany z "miękkiego" materiału.

Zabronione jest stosowanie zacięć na natarciu, oraz innych materiałów ułatwiających cięcie taśmy, dotyczy to również wszelkiego rodzaju past, klejów, taśm. Natarcie musi być Czyste!!!

 

2. Silnik

Silnik dowolny AC lub DC (prądu stałego lub trójfazowy)

 

3. Zasilanie

Modele jednosilnikowe:

Akumulatory max 3 cele Lipo lub 8 cel NIMH, NICD o pojemności 1350mAh

Akumulatory max 2 cele Lipo 1800mAh

 

Modele wielosilnikowe:

Akumulatory max 3 cele Lipo lub 8 cel NIMH, NICD o pojemności 1250mAh na jeden silnik (max. pojemność ogniw nie może przekroczyć 2500mAh).

 

4. Śmigła

Śmigła dowolne dobrane do modelu i silnika, fabryczne.

 

5. Waga modelu

Jednosilnikowy min 200g max 380g

Wielosilnikowy max 550g

 

6. Bonifikata punktowa

Bez względu na konstrukcję modelu nie są przyznawane żadne bonifikaty punktowe.

 

7. Taśma

Długość taśmy 10m, szer. 1cm wykonana z bibuły (krepina).

Zaznaczona na końcu np. pisakiem.

 

8. Strefa lotów

Linia bezpieczeństwa musi być wyłożona przed rozpoczęciem lotów.

 

Proponowane wymiary:

 

---- linia bezpieczeństwa 0 m ----------------

 

------ boksy startowe 2 m -----------------------

 

---- linia gotowości 8 - 10 m -------------------

--- strefa widzów 11 - 15 m ---------------------

 

Wszystkie warunki bezpieczeństwa są takie same jak w regulaminie Aiircombat WWII.

 

9. Loty

Loty odbywają się zgodnie z regulaminem Aircombat WWII. Czas lotu ustalany jest przed pierwszą walką i może wynosić od 3 do 7 min ustalana przez organizatora zawodów. W czasie zawodów muszą odbyć się minimum dwa loty i finał. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania min.2 pakietów accu. Ilość zawodników w jednym locie do 7.

 

10. Zmiana modelu

Zawodnik w czasie trwania walki nie może zmieniać modelu. Zmiana może nastąpić w następnej walce. Zawodnik może posiadać dowolną ilość modeli. W czasie trwania walki niedozwolona jest wymiana akumulatorów. W czasie walki zawodnik może podjąć model w strefie lotów za zgodą sędziego i zasygnalizowaniu innym zawodnikom. Jeżeli w czasie startu modelu taśma zostanie oderwana, skrócona lub zawinięta zawodnik jest zobowiązany do wylądowania i podczepienia nowej taśmy.

 

11. Punktacja

 

* Unikanie walki: - 50 pkt

* Przekroczenie liniji bezpieczeństwa: – 200 pkt

* Ochrona taśmy: + 50 pkt

* Kolizje: 0 pkt

* Obcięcie taśmy: + 100pkt

* Za każde 3sek.lotu: + 1 pkt

 

 

Wszelkie inne zasady nie ujęte w tym regulaminie reguluje regulamin Aircombat WWII.

Zwłaszcza dotyczy to bezpieczeństwa lotów i widzów.

 

 

Regulamin Aircombat WWII

Share this post


Link to post
Share on other sites

REGULAMIN ESA WWII

Wersja 2011

1. Model

Model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu wojskowego wyprodukowanego w latach 1935 – 1945.

Jeżeli jest to model prototypu to oryginał musiał latać w danym okresie.

Rozpiętość modelu jednosilnikowy:

700 – 860 mm

Wielosilnikowy rozpiętość:

700- 1000 mm

Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm.

Materiał z którego wykonany jest model to wszelkiego rodzaju pianki typu: EPP, styropian, styrodur, depron.

Nie wolno stosować wzmocnień natarcia, spływu skrzydła oraz stateczników żadnymi materiałami twardymi typu węgiel,

szkło, drewno itp. Wolno stosować dźwigary i wzdłużne wzmocnienia kadłuba za pomocą prętów (listew) węglowych,

szklanych lub wykonanych z innych materiałów.

Model musi w całości być wykonany z "miękkiego" materiału.

Zabronione jest stosowanie zacięć na natarciu, oraz innych materiałów ułatwiających cięcie taśmy, dotyczy to również

wszelkiego rodzaju past, klejów, taśm. Natarcie musi być Czyste!!!

2. Silnik

Silnik elektryczny dowolny (szczotkowy lub bezszczotkowy).

3. Zasilanie

Modele jednosilnikowe:

Akumulatory max 15Wh (np.:11,1V*1350mAh /1000=14,98Wh lub 7,4V*2000mAh=14,8Wh)

Modele wielosilnikowe:

Akumulatory max 28Wh (np.: 2*11,1V*1250mAh/1000=27,75Wh lub 11,1V*2500mAh/1000=27,75Wh)

Uwaga!!! V*mAh/1000=Wh - do obliczeń bierzemy znamionowe parametry akumulatorów !!!

4. Śmigła

Śmigła dowolne fabryczne, dobrane do modelu i silnika. Oś silnika nie może wystawać poza śmigło, tzn śmigło

montowane na prop saver lub kołpak.

5. Waga modelu

Jednosilnikowy min 200g max 400g

Wielosilnikowy max 550g

6. Taśma

Długość taśmy 10m, szer. 1cm wykonana z bibuły (krepina). Zaznaczona na końcu(20-30cm) np. pisakiem.

7. Strefa lotów

Linia bezpieczeństwa musi być wyłożona przed rozpoczęciem lotów i obowiązuje aż do zakończenia zawodów.

Proponowane wymiary:

------------- linia bezpieczeństwa 0 m ----------------

---------------- linia pilotów 2 m -----------------------

------------- linia gotowości 5 - 8 m -------------------

---------- strefa widzów 10 - 15 m ---------------------8. Loty

Czas lotu wynosi 5 min. W czasie zawodów muszą odbyć się minimum dwa loty i finał. Każdy zawodnik

zobowiązany jest do posiadania min.2 pakietów accu i powinien mieć możliwość zmiany kanału radiowego. Ilość

zawodników w jednym locie min.2 i max. 7.

Na 30s przed startem modele oraz nadajniki znajdują się przed linią pilotów, a zawodnicy i ewentualni pomocnicy na linii

gotowości. Po sygnale dobiegają do modeli i wykonują start. Czas lotu jest rzeczywistym czasem przebywania modelu

w powietrzu podczas walki. W czasie walki zawodnik lub jego pomocnik może podjąć model w strefie lotów za zgodą

sędziego bezpieczeństwa i zasygnalizowaniu innym zawodnikom. Jeżeli w czasie startu modelu taśma zostanie oderwana,

skrócona lub zawinięta zawodnik jest zobowiązany do wylądowania i podczepienia nowej taśmy.

Uwaga 1. W przypadku deszczu pomocnik lub sędzia powinien znajdować się przy modelu i zobowiązany jest do ochrony

taśmy przed zamoczeniem.

Uwaga 2: Jeśli rozegranie zawodów w wyznaczonym terminie jest niemożliwe ze względów technicznych (duża liczba

startujących, opady deszczu) dopuszcza się start większej ilości zawodników niż 7 w jednej walce pod warunkiem,

że zostanie to ustalone przed rozpoczęciem zawodów.

9. Linia bezpieczeństwa.

Przekroczenie linii może być zarówno gdy model jest w powietrzu lub gdy porusza się na ziemi. Gdy model leci

musi być wyraźnie cały po za linią. Na ziemi liczy się położenie silnika. Jeśli model ma kilka silników liczy się ten, który

przekroczył linię bezpieczeństwa.

Za pierwsze przekroczenie linii bezpieczeństwa modelem podczas zawodów, pilot otrzymuje punkty karne. Po drugim

przekroczeniu pilot otrzymuje punkty karne oraz musi natychmiast wylądować jeśli jeszcze leci i nie bierze dalej udziału

w zawodach. Zachowuje swój dorobek punktowy zdobyty do czasu drugiego przekroczenia linii bezpieczeństwa.

10. Cięcie taśmy.

Zawodnik, który utnie taśmę przeciwnika w powietrzu otrzymuje 100 punktów. Jeśli do modelu przyczepiła się

taśma przeciwnika to stosuje się następującą zasadę:

Cięcie wykonane na tej taśmie liczy się jako normalne cięcie i zawodnik, który tego dokonał otrzymuje 100p. Utrata takiej

przyczepionej taśmy nie powoduje utraty punktów za ochronę.

Liczą się cięcia taśm przyczepionych do modelu (nie już spadających). Jeśli podczas jednego ataku jest ucięte kilka taśm,

lub kilka jest zrobionych na tej samej taśmie to liczy się tylko jedno cięcie.

Jeśli atakujący samolot jednocześnie utnie taśmę przeciwnika i go strąci wskutek kolizji podczas tego samego ataku/nalotu

cięcie jest liczone pod warunkiem, że samolot, który uciął taśmę może kontynuować lot. Jeśli spada/szybuje to nie ma

punktów za to cięcie.

11. Ochrona głowy

Kask powinien byc używany przez każdą osobę znaldującą się przed linia publiczności.

12. Zmiana modelu

Zawodnik w czasie trwania walki nie może zmieniać modelu. Zmiana może nastąpić w następnej walce. Zawodnik

może posiadać dowolną ilość modeli. W czasie trwania walki niedozwolona jest wymiana akumulatorów.

13. Punktacja

Unikanie walki: - 50 pkt

Przekroczenie liniji bezpieczeństwa: – 200 pkt

Ochrona taśmy: + 50 pkt

Kolizje: 0 pkt

Obcięcie taśmy: + 100pkt

Za każde 3sek.lotu: + 1 pkt

Uwaga: Punkty dodatkowe przyznawane są wówczas, jeśli lot trwał dłużej niż 10 sekund.

Wszelkie inne zasady nie ujęte w tym regulaminie reguluje regulamin Aircombat WWII.

Zwłaszcza dotyczy to bezpieczeństwa lotów i widzów.

 

wersja do druku

 

 

Regulamin ESA WWI

Wersja 2011

1. Model

Model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu wojskowego wyprodukowanego do roku 1918 włącznie.

W zawodach mogą brać udział wyłącznie modele wielopłatów (>1) wyposażonych w podwozie stałe (pod warunkiem,

że oryginał takie posiadał).

Rozpiętość modelu jednosilnikowego: 700 – 860 mm

Rozpiętość modelu wielosilnikowego: 700- 1000 mm

Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm

Materiał, z którego wykonany jest model to wszelkiego rodzaju pianki typu: EPP, styropian, styrodur, depron.

Nie wolno stosować wzmocnień natarcia, spływu skrzydła oraz stateczników żadnymi materiałami twardymi typu węgiel,

szkło, drewno itp. Wolno stosować dźwigary i wzdłużne wzmocnienia kadłuba za pomocą prętów (listew) węglowych,

szklanych lub wykonanych z innych materiałów.

Model musi w całości być wykonany z "miękkiego" materiału.

Zabronione jest stosowanie zacięć na natarciu, oraz innych materiałów ułatwiających cięcie taśmy, dotyczy to również

wszelkiego rodzaju past, klejów, taśm. Natarcie musi być Czyste!!!

2.Silnik

Silnik elektryczny dowolny (szczotkowy lub bezszczotkowy).

Oś silnika nie może wystawać poza śmigło, tzn. śmigło montowane na kołpak lub na propsaver.

3. Zasilanie

Modele jednosilnikowe:

Akumulatory max 15Wh (np.:11,1V*1350mAh /1000=14,98Wh lub 7,4V*2000mAh=14,8Wh)

Modele wielosilnikowe:

Akumulatory max 28Wh (np.: 2*11,1V*1250mAh/1000=27,75Wh lub 11,1V*2500mAh/1000=27,75Wh)

Uwaga!!! V*mAh/1000=Wh ; do obliczeń bierzemy znamionowe parametry akumulatorów !!!

4. Śmigła

Śmigła dowolne fabryczne, dobrane do modelu i silnika.

5. Waga modelu

Jednosilnikowy min 200g max 550g

Wielosilnikowy max 550g

6. Taśma

Długość taśmy 10m, szer. 1cm wykonana z bibuły (krepina). Zaznaczona na końcu(20-30cm) np. pisakiem lub innym

kolorem taśmy.

7. Strefa lotów

Linia bezpieczeństwa musi być wyłożona przed rozpoczęciem lotów i obowiązuje aż do zakończenia zawodów.

------------------------- strefa lądowania 20m -----------------------------

------------------------ linia bezpieczeństwa 2m---------------------------

----------------------- -LINIA PILOTÓW 0 m-----------------------------

-------------------------linia gotowości 5-8m------------------------------

--------------------------strefa widzów 10-15m----------------------------8. Loty

Czas lotu wynosi 5 min. W czasie zawodów muszą odbyć się minimum dwa loty i finał. Każdy zawodnik

zobowiązany jest do posiadania min.2 pakietów accu i powinien mieć możliwość zmiany kanału radiowego. Ilość

zawodników w jednym locie min.2 i max. 7.

Na 30s przed startem modele oraz nadajniki znajdują się przed linią pilotów, a zawodnicy i ewentualni pomocnicy na linii

gotowości. Po sygnale dobiegają do modeli i wykonują start. Start modelu można wykonać „z ręki” lub z ziemi. Za start

z ziemi zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty. Czas lotu jest rzeczywistym czasem przebywania modelu w powietrzu

podczas walki. W czasie walki zawodnik lub jego pomocnik może podjąć model w strefie lotów za zgodą sędziego

bezpieczeństwa i zasygnalizowaniu innym zawodnikom. Jeżeli w czasie startu modelu taśma zostanie oderwana, skrócona

lub zawinięta zawodnik jest zobowiązany do wylądowania i podczepienia nowej taśmy.

Lądowanie po sygnale zakończenia walki i wykonane w strefie lądować premiowane jest dodatkowymi punktami.

Uwaga 1. W przypadku deszczu pomocnik lub sędzia powinien znajdować się przy modelu i zobowiązany jest do ochrony

taśmy przed zamoczeniem.

Uwaga 2: Jeśli rozegranie zawodów w wyznaczonym terminie jest niemożliwe ze względów technicznych (duża liczba

startujących, opady deszczu) dopuszcza się start większej ilości zawodników niż 7 w jednej walce pod warunkiem,

że zostanie to ustalone przed rozpoczęciem zawodów.

9. Linia bezpieczeństwa.

Przekroczenie linii może być zarówno, gdy model jest w powietrzu lub gdy porusza się na ziemi. Gdy model leci

musi być wyraźnie cały po za linią. Na ziemi liczy się położenie silnika. Jeśli model ma kilka silników liczy się ten co

przekroczył linię bezpieczeństwa.

Za pierwsze przekroczenie linii bezpieczeństwa modelem podczas zawodów, pilot otrzymuje punkty karne. Po drugim

przekroczeniu pilot otrzymuje punkty karne oraz musi natychmiast wylądować jeśli jeszcze leci i nie bierze dalej udziału

w zawodach. Zachowuje swój dorobek punktowy zdobyty do czasu drugiego przekroczenia linii bezpieczeństwa.

10. Strefa lądowania/strefa celów naziemnych

W odległości 20 metrów od linii bezpieczeństwa znajduje się równoległa do niej linia ograniczająca strefę

lądowania i celów naziemnych. Wejście do tej strefy podczas lotów musi być wcześniej zasygnalizowane sędziemu

głównemu, który udziela zgody na wejście do strefy. W tym czasie zabroniony jest atak na cele

naziemne. Należy zachować szczególną ostrożność!!!

11. Cięcie taśmy.

Zawodnik, który utnie taśmę przeciwnika w powietrzu otrzymuje 100 punktów. Jeśli do modelu przyczepiła się

taśma przeciwnika to stosuje się następującą zasadę:

Cięcie wykonane na tej taśmie liczy się jako normalne cięcie i zawodnik, który tego dokonał otrzymuje 100p. Utrata takiej

przyczepionej taśmy nie powoduje utraty punktów za ochronę.

Liczą się cięcia taśm przyczepionych do modelu (nie już spadających). Jeśli podczas jednego ataku jest ucięte kilka taśm,

lub kilka jest zrobionych na tej samej taśmie to liczy się tylko jedno cięcie.

Jeśli atakujący samolot jednocześnie utnie taśmę przeciwnika i go strąci wskutek kolizji podczas tego samego ataku/nalotu

cięcie jest liczone pod warunkiem, że samolot, który uciął taśmę może kontynuować lot. Jeśli spada/szybuje to nie ma

punktów za to cięcie.

11. Ochrona głowy

Kask powinien byc używany przez każdą osobę znaldującą się przed linia publiczności.

13. Zmiana modelu

Zawodnik w czasie trwania walki nie może zmieniać modelu. Zmiana może nastąpić w następnej walce. Zawodnik

może posiadać dowolną ilość modeli. W czasie trwania walki niedozwolona jest wymiana akumulatorów.

14. Punktacja

Unikanie walki - 50pkt

Przekroczenie liniji bezpieczeństwa – 200pkt

Ochrona taśmy + 50pkt

Obcięcie taśmy + 100pkt

Obcięcie słupka +30pkt

Start z ziemi +10pkt

Lądowanie w strefie + 10pkt

Za każde 3sek.lotu +1pkt

Kolizje 0

Uwaga: Punkty dodatkowe przyznawane są wówczas, jeśli lot trwał dłużej niż 10 sekund.

Wszelkie inne zasady nie ujęte w tym regulaminie reguluje regulamin Aircombat WWII.

Zwłaszcza dotyczy to bezpieczeństwa lotów i widzów.

 

wersja do druku

 

 

P.S. Mam prośbę: nauczcie się tego jak pacierza.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masz rację. Już wprowadziłem zmiany i zaznaczyłem na czerwono, aby było bardziej widoczne.

 

EDIT:

Zmieniłem "ochronę głowy" na "kask"aby nie było więcej niejasności i było zgodne z rozkazem Kwatery Głównej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam pytanie co do regulaminu ESA . Mam model Ki-61 pomalowany tak jak na zdjęciu. poniżej . Kolega zasugerował że takie malowanie dyskwalifikuje mój model i nie zostanie dopuszczony do zawodów. Widziałem rożne malowania modeli ESA - jednolite , Typowo z epoki, różne mieszanki itp ..Dlatego chciałbym wiedzieć czy moźe startować w ESA tak pomalowany.

http://imageshack.us/a/img228/9226/dscf0472i.jpgDołączona grafika

Share this post


Link to post
Share on other sites

A istnieje jakaś dokumentacja potwierdzająca to malowanie. jak nie to teoretycznie nie możesz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nikt się raczej nie czepia bo to jest właśnie psucie zabawy. Ma czerwone kółka więc jest Japończyk i już ;) Dokumentacji chyba nikt ze sobą nie wozi więc nie ma jak udowodnić, ale ja byłem tylko na dwóch zawodach więc się nie znam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W regulaminie nie ma nic na temat malowania, jest określenie półmakieta co daje pole do popisu . . .

Share this post


Link to post
Share on other sites

W regulaminie nie ma nic na temat malowania, jest określenie półmakieta co daje pole do popisu . . .

 

3.1.1. Model w klasie WWI

Model musi być półmakietą rzeczywistego wielopłatowego samolotu wojskowego wyprodukowanego

do końca 1918r.

 

3.1.2 Model w klasie WWII

Model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu wojskowego wyprodukowanego w latach 1935 –

1945.

 

Ta informacja mówi sama za siebie, że modele muszą mieć oryginalne malowania samolotów na których bazują Wasze model.... przecież to oczywiste i nie wymaga dodatkowych zdań w regulaminie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Koledzy modelarze . Pomalowałem tę kijankę -61 na takie jaskrawe kolory żeby dobrze widzieć w powietrzu i w razie kraksy łatwiej odnajdywać fragmenty EPP do sklejenia. Na zawodach widziałem modele tak inaczej pomalowane że pomalowałem tak jak chciałem

, a nie jak był pomalowany samolot z czasów kiedy był użytkowany. Moja gafa i nieuświadomienie. Przy następnych ESA będę musiał

zwracać uwagę na malowanie z epoki. Jeżeli pozwolą wystartować dobrze jeżeli nie trudno :(

Pozdrawiam

Ps. Chociaż wątpię że każdy model był pomalowany jak z epoki bo wtedy nie było by takiej "tęczy" tych samych typów ESA na zawodach.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Odkąd zaczęto zwracać uwagę na malowania, nie pojawiają się, jak to nazwałeś "tęcze" na zawodach :). Ja z tego powodu usunęłam dodatkowe, nazwijmy to "firmowe" znaczki z samolotów. Niestety ten Twój uważam za dosyć odbiegający od japońskiego malowania. Nie spotkałam się dotąd z żółtym Ki, nie mówiąc już o zębach :D

Może najlepszym rozwiązaniem będzie pociągnięcie go zielonym sprayem - zielonych Ki-61 już trochę latało. Po co kusić los nieregulaminowym modelem?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick pomyślę jak KI-61 "polakierować" na barwy bardziej z epoki.

Ale ode mnie należą się tobie przeprosiny. W poście napisałem koledzy modelarze, a zapomniałem o tym że są

KOLEŻANKI pasjonujące się modelarstwem. Ty mi o tym przypomniałaś pisząc post . PRZEPRASZAM!

 

Krzyś707

 

Koledzy modelarze pamiętajcie że są wśród nas także KOLEŻANKI.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sezon walk ESA 2014 juz wkrótce się rozpocznie i dobrze jest przypomniec sobie zapisy regulaminu zwłaszcza, że nieco się zmieniło i urosły modele wwI

Dla tych którzy nie śledzą specjalistycznego forum z zakresu airkombatu - wklejam poniżej aktualny regulamin:

 

Regulamin zawodów i klas modeli latających ESA (Electric Simple Aircombat)

1. R/C Air Combat

1.1 R/C Air Combat

To dyscyplina modelarstwa lotniczego RC (Radio Control) mająca na celu odtworzenie walk powietrznych z okresu I i II wojny światowej w formie pasjonujących i bezpiecznych zawodów półmakiet modeli latających w interesującej dla widzów i dla zawodników formie rywalizacji sportowej

1.2 Podstawowe zasady

Wszystkie zasady FAI dotyczące modeli latających i ich wyposażenia R/C muszą być przestrzegane w klasie ESA z uwzględnieniem zmian podanych w tym regulaminie. Zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za model latający użyty w zawodach oraz ewentualny szkody osobowe i materialne jakie może spowodować.

Organizatorzy zawodów i sędzia główny zawodów są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa zawodników i publiczności w trakcie zawodów, przestrzeganie zapisów powyższego regulaminu, kontrolę częstotliwości nadajników podczas zawodów oraz dyscyplinę i sportowy charakter rywalizacji zawodników

1.3 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma zawsze najwyższy priorytet. Każde zachowanie lub zdarzenie uznane przez głównego sędziego lub organizatorów zawodów, jako niebezpieczne może spowodować natychmiastową dyskwalifikację zawodnika z zawodów. Każdy zawodnik, może być poproszony o wykonanie lotu próbnego, aby udowodnił, że jest zdolny pilotować model samolotu wykonany zgodnie z n/n regulaminem.

2. Miejsce zawodów

Wybór miejsca zawodów należy do organizatora.

Zaleca się aby teren przeznaczony do rozegrania zawodów był nie mniejszy niż 100x50 [m] (orientacyjny wymiar boiska piłkarskiego) a pole lotu liczone po promieniu od miejsca startu, było wolne do drzew lub zabudowań na odległość większą niż 100m

2.1 Podział na strefy

Rys.1 poniżej pokazuje typowy, sugerowany układ pola lotów dla zawodów aircombat. Linia bezpieczeństwa jest graniczną wartością pola lotów która nie może być przekraczana w trakcie zawodów i ma na celu utrzymanie modeli w bezpiecznej odległości od linii pilotów i widzów

Lina Bezpieczeństwa ma charakter umowny i winna być oznaczona na terenie zawodów biało czerwoną taśmą a w przestrzeni powietrznej rozumiana jest jako prostopadła do pola lotów półpłaszczyzna .

Organizator odpowiada za kontrolę linii bezpieczeństwa (strefy lotu) która obowiązuje wszystkich zawodników od momentu otwarcia do momentu zakończenia zawodów. Organizator powinien pozostawić jak największą możliwą odległość między polem lotów a widzami. Sugerowane odległości są podane na rysunku poniżej

------------- linia bezpieczeństwa 0 m ----------------

---------------- linia pilotów 3 m -----------------------

------------- linia gotowości 5 - 8 m -------------------

---------- strefa widzów 10 - 15 m ---------------------

2.2.1 Pole lotów

Pole lotów jest zawsze przed linią bezpieczeństwa i winno być określone przez organizatora

2.2.2 Strefa lądowania

Strefa lądowania to pole w obszarze którego dopuszczalne jest chwilowe lądowanie w czasie trwania walki. Jego wymiary określa organizator w zależności od terenu na jakim rozgrywane są zawody.

Strefa lądowania zawiera się w wyznaczonym polu lotu i znajduje się przed linią bezpieczeństwa.

Każdy model, który wyląduje poza strefą lądowania nie może być podnoszony podczas walki lub dopóki inne modele są w powietrzu. Tylko modele lądujące w tej strefie mają zezwolenie na podniesienie w czasie walki i ponowny start. (Odpowiednio do paragrafu 4.6)

2.2.3. Pole lądowania

Miejsce w strefie lądowania wyznaczone przez Organizatora biało-czerwoną taśmą o długość 50m i szerokości 20mb od linii bezpieczeństwa, w którym lądowanie modeli po sygnale zakończenia walki jest premiowane dodatkowymi punktami.

2.2.4. Pole celów naziemnych – słupki

W klasie modeli WWI przewiduje się rozlokowanie 6 słupków styropianowych o wymiarach 3x3x100cm symulujących cele naziemne. W walce modele mogą atakować słupki co premiowane jest dodatkowymi punktami.

Słupki powinny być tak rozlokowane w polu lądowania aby nie było możliwości poprowadzenia linii prostej przez trzy słupki a odległość między nimi nie była mniejsza niż 10m

Ataki na cele naziemne można przeprowadzać jedynie równolegle do linii bezpieczeństwa a kierunek od nalotu ustala sędzia główny zawodów) stosownie do warunków lokalnych i pogodowych.

Zabronione są ataki prostopadłe do linii bezpieczeństwa.

Zabronione jest atakowanie słupków w trakcie startu, cięcie słupka musi być poprzedzone min. 10 sekundami lotu od chwili startu

2.2.5 Linia bezpieczeństwa

Linia bezpieczeństwa biegnie równolegle do linii pilotów w odległości 3metrów. Model nie może lecieć bliżej pilotów niż wskazuje ta linia. Każdy model, który przekroczy tę linię podlega karze i zasadom dyskwalifikacji. Ten punkt obowiązuje przez cały czas od otwarcia zawodów do oficjalnego zakończenia. Dotyczy to wszystkich lotów ( walki, testowych, pokazowych), wszystkich modeli w każdym przypadku.

2.2.6 linia gotowości + ewentualne Boksy Startowe

Boksy startowe powinny zapewniać odległość 3-5 metrów między pilotami. Linia gotowości powinna biec równolegle do linii pilotów w odległości 5-8 metrów. Wszyscy piloci i pomocnicy powinni startować zza tej linii.

2.3 Publiczność

Publiczność powinna przebywać w bezpiecznej odległości, przynajmniej nie mniej niż 10m, za linią bezpieczeństwa lub być chroniona przez zabezpieczenia typu siatka. Obszar zabezpieczony przez siatkę jest definiowany, jako obszar zaczynający się przy siatce do odległości równej jej wysokości, tzn.: dla siatki 3m wysokiej, bezpieczny obszar to do 3-go metra za siatką.

2.4 Pierwsza pomoc

Na miejscu zawodów powinien być oznaczony punkt pierwszej pomocy. W tym punkcie powinna być apteczka pierwszej pomocy dostępna w każdej chwili w razie wypadku.

3 Modele i Wyposażenie w zależności od klasy

3.1.Model

Materiał, z którego wykonany jest model to wszelkiego rodzaju pianki typu: EPP, styropian, styrodur, depron. Nie wolno stosować wzmocnień krawędzi natarcia oraz krawędzi spływu skrzydła oraz krawędzi stateczników żadnymi materiałami twardymi typu węgiel, szkło, drewno itp. Wolno stosować dźwigary i wzdłużne wzmocnienia skrzydeł, usterzenia i kadłuba za pomocą prętów (listew) węglowych, szklanych lub wykonanych z innych materiałów ale pierwszy pręt wzmacniajmy skrzydła i usterzenie musi być odsunięty o 10 mm od krawędzi natarcia. Model musi w całości być wykonany z "miękkiego" materiału.

Zabronione jest stosowanie zacięć płata na natarciu.

Dozwolone jest stosowanie wzmocnienia natarcia skrzydła przy pomocy taśmy foliowej lub foliowej zbrojonej włóknem. Można stosować elementy ułatwiające cięcie taśmy, czyli tzw. "karabiny" (np. wykonane z drobnego papieru ściernego, jako paski naklejone na natarciu lub z innego materiału ułatwiającego cięcie taśmy). Nie można stosować elementów wystających przed natarcie, wszelkiego rodzaju ostrzy czy elementów wykonanych z metalu, lub materiałów twardych.

3.1.1. Model w klasie WWI

Model musi być półmakietą rzeczywistego wielopłatowego samolotu wojskowego wyprodukowanego do końca 1918r.

Model musi być wyposażony w trwale umocowane podwozie stałe (pod warunkiem, że oryginał takie posiadał) Jeżeli jest to model prototypu lub wersji produkowanej po 1918r to oryginał lub pierwowzór musiał latać w okresie do 1918r.

Model musi posiadać malowanie zgodne z oryginałem, który odwzorowuje.

W przypadku modelu o silniku gwiazdowym należy stosować jego imitację lub oprofilowanie

Rozpiętość modelu

Jednosilnikowy i wielosilnikowy -1000 mm

Wszystkie pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do nominalnej rozpiętości z odchyłką +/- 3cm.

W roku 2014 dopuszcza się udział w zawodach modeli o rozpiętości 1000mm oraz modeli o rozpiętości do 860mm na tych samych zasadach ogólnych i szczegółowych niniejszego regulaminu.

3.1.2 Model w klasie WWII

Model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu wojskowego wyprodukowanego w latach 1935 – 1945.

Jeżeli jest to model prototypu to oryginał musiał latać w danym okresie.

Model musi posiadać malowanie zgodne oryginałem który odwzorowuje

Rozpiętość modelu jednosilnikowego:

700 – 860 mm

Rozpiętość modelu wielosilnikowego:860 - 1000 mm

Wszystkie pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do nominalnej rozpiętości z odchyłką +/- 3cm.

3.2 Silnik

Silnik elektryczny dowolny (szczotkowy lub bezszczotkowy).

3.3 Montaż napędu elektrycznego

Każdy model biorący udział w zawodach musi mieć możliwość szybkiego rozłączenia akumulatora od regulatora obrotów bez użycia narzędzi lub demontażu modelu na wypadek awarii.

3.4 Zasilanie

Modele jednosilnikowe:

Akumulatory max 15Wh (np.:11,1V*1350mAh /1000=14,98Wh lub 7,4V*2000mAh=14,8Wh)

Modele wielosilnikowe:

Akumulatory max 28Wh (np.: 2*11,1V*1250mAh/1000=27,75Wh lub 11,1V*2500mAh/1000=27,75Wh)

Uwaga!!! V*mAh/1000=Wh - do obliczeń bierzemy znamionowe parametry akumulatorów!!!

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania minimum 2 akumulatorów.

3.5 Śmigła

Śmigła dowolne fabryczne, dobrane do modelu i silnika. Oś silnika nie może wystawać poza śmigło, tzn. śmigło montowane na prop saver lub kołpak.

3.6 Waga modelu

3.6.1. modele w klasie WWI

Jednosilnikowy i Wielosilnikowy–min.200g - max 800g

3.6.2. modele w klasie WWII

Jednosilnikowy min 200g max 450g

Wielosilnikowy max 600g

3.7 Taśma

Długość taśmy 10m, szer. 1cm wykonana z bibuły (krepina). Zaznaczona na końcu (20-30cm) np. pisakiem.

 

3.8 Ochrona głowy

Każdy zawodnik i każda osoba będącą przed linią publiczności ma obowiązek posiadać i stosować kask ochronny. Kask powinien chronić głowę przed bezpośrednim trafieniem przez model.

3.9 Wyposażenie radiowe

Każdy zawodnik powinien sprawdzić zasięg (działanie) swojego wyposażenia RC przed zawodami. Zawodnik jest odpowiedzialny za właściwe działanie swojego wyposażenia RC.

4. ZAWODY

4.1 Struktura podział na rundy

W każdej walce uczestniczy przynajmniej dwóch a najwięcej siedmiu pilotów, którzy latają każdy przeciw każdemu. Runda to wykonanie dokładnie jednej walki przez każdego z pilotów. Lista startowa kolejnych rund powinna być tak zmieniona, aby tak dużo pilotów jak to możliwe spotkało innych, aby każdy mógł walczyć z każdym.

Liczba rund, jakie będą rozgrywane w danych zawodach powinny być określone przed zawodami. Rekomendowane jest rozgrywanie 3 rund.

Zawody kończą się finałem, który jest następstwem po odbyciu wszystkich zapowiedzianych rund oraz podliczeniu i wyłonieniu najlepszych zawodników. W finale spotyka się siedmiu pilotów, którzy uzyskali największą liczbę punktów podczas rund. Pilot, który ma największą sumę punktów liczonych z poszczególnych rund wraz z dorobkiem walki finałowej wygrywa zawody.

4.2 Walki

Walka jest rozumiana jako sportowa rywalizacja zawodników (pilotów) za pomocą swoich modeli

Każda walka podzielona jest na trzy części: przygotowania, gotowości, lot.

4.2.1 Część przygotowania

Długość czasu przygotowania jest ustalana przez organizatora, zaleca się pięć minut.

Jest sygnalizowana przez głównego sędziego ogłoszeniem przygotowania do kolejnej walki.

Podczas tej części można wykonywać loty testowe. 30 sekund przed końcem czasu przygotowania, główny sędzia ogłasza "30 sekund do startu lub Gotowość " co oznacza czas na stan gotowości

4.2.2 Część „gotowość

Gotowość następuje bezpośrednio po czasie przygotowania i jest ogłaszana przez sędziego głównego zawołaniem. Podczas gotowości wszyscy piloci i pomocnicy powinni być na linii gotowości. Całe wyposażenie musi pozostać w boksach startowych,. Gotowość ma różny czas zależnie od decyzji sędziego głównego.

4.2.3 Lot

Część lot zaczyna się, gdy główny sędzia daje jeden długi sygnał (gwizdkiem lub komendą słowną „start”). Piloci i pomocnicy mogą biec do swoich samolotów i startować. Czas lotu wynosi 5 minut. Część lot kończy się, gdy główny sędzia da kolejny długi sygnał (gwizdkiem lub komendą słowną). Piloci muszą teraz zakończyć walkę i wylądować, gdy zdecydują, że mogą. Gdy tylko wyląduje ostatni model może być ogłoszony kolejny czas przygotowania.

W klasie WWI w fazie lotu możliwy jest atak na słupki rozmieszczone nieregularnie w polu lądowań

4.3 Pomocnicy

Każdy zawodnik może mieć pomocnika. Tylko jeden pomocnik i pilot na jeden model może znajdować się na linii pilotów podczas lotu. W przypadku deszczu pomocnik lub sędzia powinien znajdować się przy modelu i zobowiązany jest do ochrony taśmy przed zamoczeniem.

4.4 Start

Start z ręki jest dozwolony w obszarze między linią pilotów i linią bezpieczeństwa a start z ziemi modeli w klasie WWI tylko poza linią bezpieczeństwa.

Jeśli model wystartuje bez taśmy nie są liczone punkty za czas lotu. Pilot musi wylądować i przyczepić nową taśmę

Dopuszcza się udział pomocnika zawodnika przy starcie modelu (wyrzut z ręki, podtrzymanie taśmy) jednak nie dopuszcza się popychania modeli startujących z ziemi.

Każdy zawodnik po starcie musi cofnąć się na linię pilotów aby nie przesłaniać pola lotów innym zawodnikom.

W przypadku kapotażu modelu w klasie WWI, wejście w strefę lotu i ponowne ustawienie modelu do startu jest możliwe dopiero po starcie innych zawodników

4.5 Czas lotu

Maksymalny czas lotu jest określony dla poszczególnych kategorii:

7 minut dla modeli WWI a punkty za czas lotu są przyznawane po przeliczeniu czasu podanego w karcie pilota wg. zasady 3 sekundy lotu = 1 pkt

5 minut dla modeli WWII a punkty za czas lotu są przyznawane po przeliczeniu czasu podanego w karcie pilota wg. zasady 3 sekundy lotu = 1 pkt

4.6 Ponowny start w trakcie walki

Nie jest określona max liczba startów podczas walki. Gdy pilot chce wziąć model ze strefy lądowania (podczas walki) musi mieć zezwolenie od głównego sędziego. Główny sędzia alarmuje pilotów i upewnia się, że są uprzedzeni o tej sytuacji. Ponowny start musi być wykonany z miejsca, gdzie odbywał się pierwszy start tj. wymagany jest powrót na linię pilotów. Ponowny start możliwy jest tylko wtedy, jeśli model zakończył lądowanie w strefie lądowania.

Aby zaliczona była premia za lądowanie w polu lądowania po sygnale zakończenia walki, ponowny start musi się odbyć na 10 sek. przed sygnałem końca walki

4.7 Zmiana modelu

Podczas jednej walki można użyć jednego modelu. Nowy model można użyć w kolejnej walce.

4.8 Przekroczenie linii bezpieczeństwa

Przekroczenie linii bezpieczeństwa rozumiane jest jako przekroczenie modelem wyznaczonej strefy bezpieczeństwa gdy model jest w powietrzu lub gdy porusza się na ziemi.

Gdy model leci musi być wyraźnie cały poza linią bezpieczeństwa. Na ziemi liczy się położenie silnika. Jeśli model ma kilka silników liczy się ten, który przekroczył linię. Naruszenie linii skrzydłem lub ogonem z pozostawieniem silnika po stronie pola lotów traktowane jest na korzyść zawodnika jako brak przekroczenia linii bezpieczeństwa

Za pierwsze przekroczenie linii modelem podczas zawodów, pilot otrzymuje punkty karne. Po drugim przekroczeniu pilot otrzymuje punkty karne oraz musi natychmiast wylądować a czas jego dalszego lotu przestaje być punktowany. Zawodnik ukarany drugim przekroczeniem linii bezpieczeństwa zachowuje swój dorobek punktowy zdobyty do czasu drugiego przekroczenia linii bezpieczeństwa lecz nie może kontynuować zawodów - następuje dyskwalifikacja

4.9 Utrata taśmy

Zawodnik jest odpowiedzialny za to, aby wystartować z oznakowaną i całą taśmą przymocowaną do modelu. Po lądowaniu, utracona lub skrócona taśma liczy się jako utracona. (nie ma 50 punktów za ochronę), wyjątek, gdy taśma zostanie utracona podczas lądowania, a zawodnik znajdzie brakującą taśmę. Aby otrzymać premię za ocalenie taśmy model musi być w powietrzu przez co najmniej 10 sekund.

4.10 Cięcie taśmy

Zawodnik, który utnie taśmę przeciwnika w powietrzu otrzymuje punktu zgodnie z warunkami punktowania pkt6. Jeśli do modelu przyczepiła się taśma przeciwnika to stosuje się następującą zasadę:

Cięcie wykonane na tej taśmie liczy się jako normalne cięcie i zawodnik, który tego dokonał otrzymuje 100pkt. Utrata takiej przyczepionej taśmy nie powoduje utraty punktów za ochronę.

Liczą się cięcia taśm przyczepionych do modelu (nie już spadających). Jeśli podczas jednego ataku jest ucięte kilka taśm, lub kilka jest zrobionych na tej samej taśmie to liczy się tylko jedno cięcie. Jeśli atakujący samolot jednocześnie utnie taśmę przeciwnika i go strąci wskutek kolizji podczas tego samego ataku/nalotu cięcie jest liczone pod warunkiem, że samolot, który uciął taśmę może kontynuować lot. Jeśli model spada/szybuje to nie ma punktów za to cięcie chyba, że powodem braku kontynuacji lotu jest wkręcenie taśmy w silnik co musi być potwierdzone przez sędziego.

4.11 Zdjęcie taśmy

Nie dopuszcza się zdejmowania obciętych lub złapanych przypadkowo w czasie lotu taśm przeciwników.

Zawodnik może wylądować w strefie lądowania i przesunąć taśmy na modelu w kierunku kadłuba tj. osi wzdłużnej modelu, celem poprawy jego stateczności i parametrów lotu ale nie może ich usuwać z modelu.

(nie dotyczy taśmy wkręconej w silnik)

4.12 Kolizje

Nie ma żadnych punktów karnych za kolizje lub utratę modelu.

Czas lotu powinien być mierzony do momentu, aż kadłub modelu spadnie na ziemię. Jeśli dwa lub więcej modeli uczestniczy w kolizji to Zawodnik, którego samolot utrzymuje się w powietrzu po zderzeniu i może kontynuować lot otrzymuje punkty za czas lotu.

4.13 Zasada braku zaangażowania (unikanie walki)

Jeśli pilot pozostaje poza walką dłużej niż 30 sekund, powinien być ostrzeżony przez głównego sędziego. Jeśli pilot nadal nie bierze udziału w walce przez kolejne 30 sekund po ostrzeżeniu, powinien otrzymać 50 punktów karnych. Pilot, który po pierwszym ostrzeżeniu powie sędziemu, że ma techniczne problemy powinien natychmiast próbować lądować swoim modelem w miejscu bezpiecznym dla zawodników i publiczności. Zasada ta nie jest stosowana względem zawodników którzy uzyskali cięcie i rezygnują z dalszej walki celem ochrony własnej taśmy.

4.14 Remis

Jeśli po walce finałowej piloci mają równą ilość punktów wygrywa pilot, który zdobył więcej punktów w samym finale. Jeśli te wyniki są równe wygrywa pilot, który uzyskał wyższą ilość punktów podczas jednej z walk na tych zawodach.

4.15 Częstotliwości

Zawodnik, musi być przygotowany do zmiany przynajmniej dwóch częstotliwości nadajnika. Przy kolizji kanałów podczas finału częstotliwość powinien zmienić zawodnik z mniejszym dorobkiem punktowym. Na tą zmianę musi być dany zawodnikowi dodatkowy czas. Także czas przygotowania dla walki finałowej nie może być włączony zanim ta zmiana nie zostanie dokonana. Zawodnik, jest odpowiedzialny za wybór kanału tak, aby nie było kolizji kanałów po zmianie.

4.16 Pogorszenie warunków/zakłócenia/skarga

Jeśli pogoda lub inne warunki podczas zawodów pogorszą się, lub uczestniczący zawodnicy skarżą się na pogodę lub inne warunki do organizatora, organizator powinien przeprowadzić głosowanie, aby większość pilotów zadecydowała czy zawody mają być przesunięte, odwołane i jak traktować dotychczasowe wyniki.

4.17 Protest

Każdy zawodnik może wnieść protest przeciwko decyzji sędziów. Protest powinien być zawsze rozpatrzony przez głosowanie wśród zawodników a wynik rozstrzyga zwykła większość tzn. 50% + 1 głos.to rozpatrzenie protestu powinno być wykonane tak szybko jak to możliwe jeżeli dotyczy to oprotestowanej rundy. Od rozpatrzenia protestu pobierana jest opłata równa podwójnej wartości opłaty startowej.

Jeśli protest zostaje decyzja zawodników uznany za zasadny, opłata powinna być zwrócona.

5 Sędziowie

5.1 Sędzia Główny

Sędzia główny jest odpowiedzialny za kontrolę wagi modeli oraz pomiar czasu w trakcie rundy. Sędzia główny zobligowany jest do obserwacji całej walki a w przypadku braku sędziego liniowego za kontrole strefy bezpieczeństwa. Sędzia główny jest także odpowiedzialny za utrzymanie zawodników przed linią bezpieczeństwa, gdy samoloty są w powietrzu.

Oszustwo, względnie próba oszustwa powinna skutkować dyskwalifikacją zawodnika. Sędzia podejmując taką decyzję powinien opierać się o głosowanie przeprowadzone wśród pozostałych zawodników.

5.2 Sędzia bezpieczeństwa

Sędzia bezpieczeństwa jest odpowiedzialny przede wszystkim za bezpieczeństwo na zawodach. Sędzia ten ma wyższą rangę niż sędzia główny, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Sędzia bezpieczeństwa powinien ostrzegać o zagrożeniach podczas walk. Powinien zająć takie miejsce, aby móc wyraźnie widzieć przekroczenia linii bezpieczeństwa. Jest także odpowiedzialny za to, aby żadna osoba nie przebywała bez kasku poza strefą zabezpieczaną przez siatkę lub bliżej linii bezpieczeństwa niż wyznaczone odległość na danych zawodach

5.3 Sędzia pilota

Sędzia pilota ma zapisywać na karcie pilota zdobyte punkty i czas lotu. Jest także odpowiedzialny za rejestrację przekroczenia linii bezpieczeństwa (wspólnie z sędzią bezpieczeństwa), określenia braku zaangażowania w walce, określenie startu i lądowania w polu startu i lądowania dla modeli WWI oraz sprawdzenie taśmy pilota po walce.

Sędzia pilota powinien sprawdzić model przed i bezpośrednio po locie pod kątem taśm i jej kawałków przyczepionych/przylepionych do modelu. Powinno to być zrobione razem z pilotem i potwierdzone jego podpisem po locie. Jeśli po lądowaniu sytuacja jest sporna, decyzję podejmuje sędzia główny – natychmiast.

Sędzia pilota jest również odpowiedzialny za dostarczenie karty zawodnika do sędziego głównego oraz poprawność jej wypełnienia i uzupełnienie podpisów.

6 Punktacja

Przekroczenie linii bezpieczeństwa -200 pkt

Unikanie walki -50 pkt

Ochrona własnej taśmy podczas walki +50 pkt

Obcięcie taśmy przeciwnika +100 pkt

Pełny czas lotu liczony wg. zasady 1 pkt = 3 sekundy lotu

- 140 pkt w klasie wwI

- 100 pkt w klasie wwII,

Kolizje 0 pkt

Przekroczenie wagi modelu - 0 pkt za rundę

Przekroczenie dopuszczalnych parametrów akumulatora - 0 pkt za rundę.

W klasie WWI dodatkowo:

Start z ziemi + 10 pkt

Lądowanie w polu lądowania po czasie zakończenia walki + 10 pkt

Obcięcie słupka + 50 pkt

Pierwszy atak możliwy po 10-ciu sekundach lotu modelu a za cięcie słupka traktuje się również jego skuteczne uszkodzenie (obcięcie lub złamanie) ciągniętą taśmą

W klasie WWII dodatkowo:

Lądowanie w polu lądowania po czasie zakończenia walki + 20pkt

 

ms

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zainteresowany regulaminem ESA trafiłem na tę stronę forum i strasznie się rozczarowałem ....

bo nie znalazłem tego co mnie inetresowało.

Z drugiej strony zadałem sobie pytanie:

 

"dlaczego ja jeszcze nie latam ESA to musi być super zabawa ..."

 

...

Wiem .... bo nie mam z kim :( :(

A samemu trudno :(

Poza tym .. kto by chciał ze mną latać :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oj tam, oj tam. Rob, ja chcę zbudować jakiegoś ESA to i kompana do latania będę szukał. Kto wie może się jeszcze w powietrzu spotkamy :-) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zainteresowany regulaminem ESA trafiłem na tę stronę forum i strasznie się rozczarowałem ....

bo nie znalazłem tego co mnie inetresowało.

 

Jakich informacji szukałeś, dlaczego się rozczarowałeś?

W sprawię ESA (i nie tylko) bardzo chętnie pomogę:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.