Jump to content
Kamilos

Nowe przepisy w 2020 - co z tym zrobimy?

Recommended Posts

Czarek, otwarcie - czy stowarzyszenie do którego należysz pozwala na loty >120m w dowolnym miejscu w kraju (mówimy oczywiście o miejscach otwartych, nie mam na myśli CTR, ATZ etc) ? Czy wszystkie papiery zostały złożone, przyszła też odpowiedź z ULC i wszystko jest dopięte na ostatni guzik ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 godzin temu, Czaro napisał:

Gdzie jest 120m?

Na dobrą sprawę nigdzie, w całym dokumencie nie znajdziesz 120m. dlaczego?

Bo one są wbudowane z definicji w kategorię otwartą i szczególną opisane dokładnie w 947

Na samym początku wytycznych masz opis do czego się odnoszą

 

Cytat

§ 2. Wytyczne określają:
1) warunki wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii
„otwartej” i kategorii „szczególnej”, w tym w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego –
stanowiące załącznik nr 1 do wytycznych;

 

Tak sądzę.

Sugerujesz, że wykonywanie operacji w klubach modelarskich jest zupełnie inną kategorią niezwiązaną ani z otwartą ani szczególną? Ustalaną indywidualnie z każdym z klubów osobno ad hoc?

 

Wg mnie latanie w klubie jest lataniem w kategorii szczególnej tyle, że dostaje się jedno pozwolenie na zawsze.

W 947, Art5, który opisuje kategorię szczególną jest zapis

Cytat

Artykuł 5

Kategoria „szczególna” operacji wykonywanych z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego

(..)

6.Zezwolenia na operację lub oświadczenia nie wymaga się w przypadku:

(..)

b) operacji wykonywanych w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, które otrzymały zezwolenie zgodnie z art. 16.

 

.

I jeszcze wróćmy do wytycznych bo przegapiłem wcześniej

Cytat

Rozdział 1
Ogólne warunki wykonywania operacji

 

5.1. W kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE,
Prezes Urzędu wydaje zezwolenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr
2019/947/UE, na wniosek klubu lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego.
5.2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 5.1, dołącza się kopie:
1) dokumentu określającego strukturę organizacyjną klubu lub stowarzyszenia
modelarstwa lotniczego;
2) procedur i systemu zarządzania, obowiązujących w klubie lub stowarzyszeniu
modelarstwa lotniczego.
5.3. Prezes Urzędu wydaje zezwolenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia
nr 2019/947/UE, jeżeli struktura organizacyjna, procedury i system zarządzania obowiązujące
w klubie lub stowarzyszeniu modelarstwa lotniczego spełniają wymagania określone w art. 16
ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 2019/947/UE, na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony
według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Dlatego pisałem już, trzeba czytać cały dokument a nie wybiórczo rozdziały.

.

Dobra, muszę zweryfikować swoja wypowiedź. W dokumencie "ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947" w definicji kategorii szczególnej nie ma nic o limicie 120m. W sumie to nic nie ma.

Jest tylko dobrze opisana kategoria otwarta z limitami a kategoria szczególna mówi, że

Cytat

1.W przypadku gdy jeden z wymogów określonych w art. 4 lub w części A załącznika nie jest spełniony, operator bezzałogowego systemu powietrznego jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na operację na podstawie art. 12 od właściwego organu w państwie członkowskim, w którym jest zarejestrowany.

 

Więc jeśli chcemy latać powyżej 120m to trzeba uzyskać pozwolenie do latania w kategorii szczególnej.

Ale jak się jest w klubie to nie trzeba bo klub załatwił warunki z ULC grupowo

Są oczywiście standardowe scenariusze w kategorii szczególnej, ale one mają limit do 120m -  szablony najbardziej popularnych operacji. Klub może sobie rozpisać parametry swojego własnego scenariusza latania w kategorii szzcególnej.

O teraz to mi się klei. Idę spać.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Otóż to. W kat. Szczególnej nie ma ogólnego limitu 120m, tak jak w Otwartej. W Szczególnej można latać na 4 sposoby:

1. Zgodnie ze scenariuszami - tutaj w każdym scenariuszu jest limit 120m

2. Na podstawie pozwolenia na operacje, tutaj z analizy ryzyka wychodzi, czy wolno wyżej niż 120m

3. Mając certyfikat LUC samemu zaakceptować loty powyżej 120m po przeprowadzonej analizie ryzyka

4. W ramach stowarzyszenia modelarskiego.

 

Zgodnie z art. 21 p. 3 w 947:

Cytat

3. Nie naruszając przepisów art. 14, operacje z użyciem  systemów bezzałogowych statków powietrznych  wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego mogą być kontynuowane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i bez zezwolenia wydanego zgodnie z art. 16 do dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Do 01.01.2023 członkowie klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego mogą latać na podstawie przepisów krajowych, czyli Rozdziału 5 z Wytycznych prezesa ULC, bez składania wniosków do ULC. Okres przejściowy działa tak, że kluby i stowarzyszenia mają w tym okresie pozwolenie z automatu. Dopiero od 2023 r. muszą mieć pozwolenie wydane z urzędu na wniosek. I tu jest moja odpowiedź dla @bluuu.

Stowarzyszenie, w którym jestem, nie złożyło wniosku i nie dostało pozwolenia, bo trwa okres przejściowy i uważamy, że nie musimy go mieć. Z pewnością taki wniosek będziemy składać, zapewne wcześniej, niż później, bo chciałbym przetrzeć tę ścieżkę w ULC i dać przykład innym. Jednak na ten moment są pilniejsze sprawy do załatwienia (np. wymagania z Rozdziału 4 wytycznych) i to może poczekać na luźniejszy moment.

ULC w tym momencie jest "zawalony" wnioskami o scenariusze, na odpowiedź czeka się 3 tygodnie, a Urząd musi tylko sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku i odesłać odpowiedź.  Wysyłanie teraz wniosku stowarzyszenia, gdzie Urząd formalności ma więcej, jest praktycznie bezcelowe. Bałaganu dopełnia fakt, że formularz wniosku dla stowarzyszeń jeszcze kilka dni temu był na stronie ULC, ale strona została przebudowana, a dokładniej zredukowana i wniosek zniknął! Kiedyś na stronie było sporo więcej informacji, w tym schemat procedury wydawania pozwolenia, a teraz jest bardzo uboga: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/kluby-i-stowarzyszenia-modelarskie/5342-informacje-ogolne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czy wiadomo jak ma wyglądać nalepka na model?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masz nanieść numer operatora na model, żeby był czytelny. Tyle.

Możesz flamastrem napisać albo zrobić sobie złotą blaszkę. Zależy od fantazji.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minut temu, Piotr33 napisał:

Czy wiadomo jak ma wyglądać nalepka na model?

ja wydrukowałem tabelkę w zwykłej czcionce z Worda, folię samoprzylepną bezbarwną i żelazkiem przyklejam na każdy model. Żelazko dodatkowo aktywuje klej i praktycznie się laminuje nie do zerwania.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Myślałem, że co do nalepki są jakieś wytyczne. Dziękuję za wyjaśnienie. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

A ja zapytam o taką rzecz:

Co oznacza "system bezzałogowego statku powietrznego skonstruowany do użytku prywatnego"?

Definicja jest raczej prosta, przynajmniej jej pierwsza część:

"system bezzałogowego statku powietrznego skonstruowany do użytku prywatnego” oznacza system bezzałogowego statku powietrznego zmontowany lub wyprodukowany na użytek własny konstruktora, z wyłączeniem systemów bezzałogowych statków powietrznych zmontowanych z zestawów części wprowadzonych do obrotu jako gotowy do montażu zestaw".

I do tego "z wyłączeniem" mam wątpliwości.

Jak ktoś buduje od zera jak wielu kolegów tutaj, to sprawa jasna. Na drugim biegunie jest zestaw RTF - tu też raczej jasne - to jest ten gotowy do montażu zestaw.

Ale są jeszcze rozwiązania pośrednie:

- KIT - tu raczej trudno mówić o gotowym do montażu zestawie, bo trzeba osobno dokupić i zamontować wyposażenie.

- ARF - i tu są moje największe wątpliwości.

Np. heliki mają na tyle złożoną mechanikę, że tu trudno coś wystrugać klasycznymi metodami modelarskimi. Dlatego często zdarza się właśnie ARF z już dobranym do mechaniki wyposażeniem. W innych latających też jest sporo ARF.

Pytanie czy ARF można zakwalifikować jako skonstruowany do użytku prywatnego?

Ja tłumaczę to tak: skoro w zestawie nie ma odbiornika, to nie jest to pełny,  gotowy do montażu zestaw, który można używać jako całość. A zatem dodanie osobnego odbiornika i konieczność samodzielnego wykonania połączeń (a można to zrobić na kilka autorskich sposobów) czyni model zmontowanym na użytek własny.

Co Wy na to?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miałem ten dylemat jakiś miesiąc temu, zapytałem  w sąsiednim wątku.  Na razie bez konstruktywnej odpowiedzi.Na mój gust zestaw do montażu o którym mowa w rozporządzeniu nie obejmuje mojego przypadku. Albo zapiszę się do stowarzyszenia, albo uzupełnię operacyjną i spróbuję wystąpić o pozwolenie na operację, na zasadach jak dla stowarzyszeń. Moje ryzyko jest w końcu identyczne. Uzasadnię potrzebą utrzymania kwalifikacji w lotach termicznych.

 

W dniu 1.01.2021 o 23:38, kpawel napisał:

Edit: Zgodnie z sugestiami czyszczę wpis:

Czy BSP  zmontowany z fabrycznego zestawu zgodnie z instrukcją producenta, z zabudowanym wyposażeniem innego producenta ( system sterowania silnik itp.) jest „dronem” wprowadzonym do obrotu bez klasy zgodnej z normami UE czy „dronem” skonstruowanym do użytku prywatnego w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2019/947 ?

W pierwszym przypadku na mocy Art. 22 do końca 2022 roku można korzystać przepisów przejściowych i wykonywać operacje  minimum 50 metrów od ludzi mając kompetencje pilota podkategorii A2. Nie ma wymogu odległości od budynków.

W drugim przypadku przepisy przejściowe nie obowiązują i można wykonać operacje w kategorii A3, czyli latać co najmniej 150 m od zabudowań.

W praktyce według odstępstwa z okresu przejściowego Phantomem III DJI mogę polecieć ale czymś z zestawu ARF  z radiem innego producenta już nie?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

W pierwszym przypadku - tak. W okresie przejściowym wg art. 22, a po okresie przejściowym wg art. 20, czyli A1/A3 w Open.

W drugim przypadku - też wg art. 22 (bo nie wyłącza budowanych do użytku prywatnego), a potem normalnie, wg zasad A1/A3 w Open (art. 20 nie dotyczy, bo właśnie wyłącza budowane do użytku prywatnego).

Ale wg mnie zachodzi przypadek drugi - budowany do użytku prywatnego.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chcę się powoli zabrać za kolczykowanie mojego inwentarza. Tylko nie bardzo wiem, czy ten kolczyk ma być na uchu czy na ogonie. Wiem, że to wszystko na pewno jest wyjaśnione w przepisach, które jak zwykle są szczegółowe, precyzyjne i nie pozostawiają pola do jakiejkolwiek niepoprawnej interpretacji. Jako, że jednak mam uczulenie na przepisy, a pewnie wszyscy to już wiedzą to pozwolę sobie zadać pytanie tutaj.

 

Czy numer musi być umieszczony tak, aby był widoczny na zewnątrz czy może być wewnątrz kadłuba widoczny po zdjęciu kabiny? A jeśli tak to czy może być umieszczony np. na akumulatorze? 

 

Tak sobie myślę, że skoro chodzi w tym wszystkim o to, żeby w razie spadnięcia "drona" na kogoś lub coś było łatwo zidentyfikować terrorystę to chyba jest obojętne gdzie ten numer będzie. Byle tylko był.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Numer operatora ma być naklejony w widocznym miejscu. Czyli na zewnątrz kadłuba lub na skrzydle, stateczniku itd. Akurat to jest doprecyzowane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minut temu, Kamilos napisał:

Numer operatora ma być naklejony w widocznym miejscu. Czyli na zewnątrz kadłuba lub na skrzydle, stateczniku itd. Akurat to jest doprecyzowane.

Żeby być dokładnym to powiem, że mylisz się.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A to czemu ? W sensie że  jest dobrze doprecyzowane ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Akurat to nie jest jakoś specjalnie doprecyzowane.

 

Rozporządzenie: "Operatorzy systemów bezzałogowych statków powietrznych umieszczają swój numer rejestracyjny na każdym bezzałogowym statku powietrznym" - i tyle.

Wytyczne ULC: "oznacza się go przez umieszczenie na powierzchni bezzałogowego statku powietrznego numeru rejestracyjnego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego" - nie jest to ewidentne, że "na zewnątrz" (np. na powierzchni, ale wewnętrznej ;)), czepiam się, no ale OK.

Ostatecznie coś powiadają wytyczne EASA:

"(a) If the UAS operator owns the UAS, it should display on the UA the registration number received at the end of the registration process in a way that this information is readable at least when the UA is on the ground without the need for any devices other than eyeglasses or corrective lenses.
(b) A QR code (quick response code) may be used.
(c) If the size of the UA does not allow the mark to be displayed in a visible way on the fuselage, or the UA represents a real aircraft where affixing the marking on the UA would spoil the realism of the representation, a marking inside the battery compartment is acceptable if the compartment is accessible.
"

Czyli: w sposób możliwy do odczytania przynajmniej jeżeli BSP jest na ziemi; dopuszczalne jest np. w przedziale baterii, jeżeli oznaczenie psułoby wygląd lub jeżeli rozmiar BSP uniemożliwia inaczej.

Co ciekawe dopuszczalny jest również QR kod.

I od razu na pytanie "a jak duże ma być to oznaczenie" - odpowiedź "tak, żeby można było odczytać gołym okiem lub co najwyżej przy użyciu szkieł korekcyjnych".

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aaa okey rozumiem. Napisałem że jest dobrze doprecyzowane głownie dlatego że uznałem  widoczne miejsce za takie do którego nie trzeba się "dostawać". A tak jak mówisz że dopuszczalne jest w przedziale baterii to dotyczy makiet, wiem że większość modeli to powiedzmy półmakiety ale z drugiej strony jeśli modelarz lata w kategorii A3 to według EASA nie jest modelarzem tylko operatorem drona (tak wiem trochę absurd) więc można uznać że ten zapis dotyczy tylko modelarzy którzy latają w ramach stowarzyszeń ale to prowadzi do niekończącej się dyskusji więc uznajmy że z tym doprecyzowanie to przesadziłem faktycznie. Więc proponuję, że jeśli jest możliwość to naklejać na zewnątrz modelu. Ten numer nie musi być nie wiadomo jak duży przecież. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cytat

Rozdział 4
Warunki eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego
10.1. Eksploatując system bezzałogowego statku powietrznego:
1) oznacza się go przez umieszczenie na powierzchni bezzałogowego statku powietrznego numeru rejestracyjnego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, o którym mowa w art. 14 ust. 8 rozporządzenia nr 2019/947/UE rozporządzenia nr 2019/947/UE

 

Artykuł 14 
Rejestracja operatorów bezzałogowych systemów powietrznych oraz certyfikowanych bezzałogowych systemów powietrznych
8.Operatorzy bezzałogowych systemów powietrznych umieszczają swój numer rejestracyjny na każdym bezzałogowym statku powietrznym spełniającym warunki określone w ust. 5.

 

ust. 5.
5.Operatorzy bezzałogowych systemów powietrznych rejestrują się: 
a) jeżeli wykonują operacje w kategorii „otwartej” z użyciem któregokolwiek z następujących bezzałogowych statków powietrznych: 
(i) które mają MTOM wynoszącą 250 g lub więcej lub które w przypadku uderzenia mogą przekazać człowiekowi energię kinetyczną o wartości powyżej 80 dżuli; 
(ii) które wyposażono w czujnik zdolny do zbierania danych osobowych, chyba że dany statek powietrzny spełnia wymogi dyrektywy 2009/48/WE; 
b) jeżeli wykonują operacje w kategorii „szczególnej” z użyciem bezzałogowego statku powietrznego bez względu na jego masę.
 

 

Tak mówią przepisy.

Jak masz model lżejszy niż 250g to nie musisz go opisywać.

Na cięższych umieszczasz numer operatora, dowolną metodą, w dowolnym rozmiarze i kształcie, na powierzchni.

Czyli może być naklejka, ale może być i napisane flamastrem, Może być napis na całe skrzydło albo dyskretny napis symulujący napisy eksploatacyjne. Może być w kształcie prostokąta, albo w kształcie okrągłej pieczątki. itd...

 

Jak będą SBSP z klasą to numer operatora ma być wpisany w software i być nadawany w przestrzeń co chwila

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie wiem czy to przez język obcy czy większą racjonalność ustawodawcy, ale jak czytam zagraniczne przepisy, to widzę w nich z reguły większy sens. Mam wrażenie, że autor zanim coś napisał, to pomyślał wcześniej... Niby to takie oczywiste, a takie trudne Jak rozumiem w wytycznych przewidzieli nawet makiety, którym naklejka będzie szkodzić.

Z punktu widzenia celu regulacji naklejka powinna być na najcięższych elementach monolitycznych, bo to one wyrządzają największą szkodę. Jak ktoś dostanie baterią 6 lub 12 s to będzie wiedział do kogo się zgłosić po napisie

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

3 minuty temu, FockeWulf napisał:

Nie wiem czy to przez język obcy czy większą racjonalność ustawodawcy, ale jak czytam zagraniczne przepisy, to widzę w nich z reguły większy sens. Mam wrażenie, że autor zanim coś napisał, to pomyślał wcześniej... Niby to takie oczywiste, a takie trudne emoji849.png Jak rozumiem w wytycznych przewidzieli nawet makiety, którym naklejka będzie szkodzić.

Z punktu widzenia celu regulacji naklejka powinna być na najcięższych elementach monolitycznych, bo to one wyrządzają największą szkodę. Jak ktoś dostanie baterią 6 lub 12 s to będzie wiedział do kogo się zgłosić po napisie emoji6.png

 

Nie idź tą drogą bo będzie trzeba opisywać każdą część modelu, która może odpaść w powietrzu. :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minut temu, robertus napisał:

każdą część modelu, która może odpaść w powietrzu

 

to w modelu jakieś części mogą odpadać ?   ?

                  choć mi kiedyś odpadł cały model od skrzydeł.  nie piszę , że odpadły skrzydła -bo skrzydła jeszcze długa chwilę  latały a spadł model bez nich...

 

Ja traktuję, że napis powinien być dość trwale (np. naklejka lub napis markerem) umieszczony na jakimś głównym elemencie -np kadłubie. i chyba od środka  też może być.  Natomiast nie naklejałbym na elemencie wyposażenia który się w modelu co chwilę   zmienia -czyli pakiet to chyba nie najlepsze miejsce na nr.

                                                                    

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.