Jump to content

II Śląsko-Zagłębiowski Piknik Modelarski w Bobrownikach


Kwant
 Share

Recommended Posts

Witam wszystkich Pasjonatów!

W bieżącym roku planujemy zorganizować "II Śląsko - Zagłębiowski Piknik Modelarski" w dniu 31 sierpnia 2013 r. (sobota).

Termin ten chciałbym skonsultować z wszystkimi organizatorami podobnych imprez, tak by nie nakładać się na siebie.

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na forum lub bezpośrednio u mnie: Staszek: tel. 603 796 815 lub e-mail: s.szczesniak@interia.pl

Istnieje możliwość rozbicia namiotów rozpalenia ognisk i pozostania na niedzielę 1 września 2013 r.

Staszek

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Zapraszamy na Piknik!

Zapraszamy wszystkich modelarzy latających RC oraz wszystkich sympatyków modelarstwa do wzięcia udziału w „II Śląsko-Zagłębiowskim Pikniku Modelarskim”.

Piknik odbędzie się na lotnisku modelarskim „Sportowego Klubu Modelarskiego” w Bobrownikach, powiat będziński, woj. śląskie, w sobotę 31 sierpnia 2013 roku, od godz. 10:00

Wszystkich chcących zaprezentować swoje modele w pokazach lub towarzyszącej wystawie modeli, prosimy o zgłaszanie swojego zainteresowania Piknikiem na adres e-mail: s.szczesniak@interia.pl; podając swoje: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania lub przynależność Klubową, Koszt uczestnictwa jest bezpłatny, ale będziemy wdzięczni za dobrowolne datki do specjalnie przygotowanej skarbony, które w całości przeznaczymy na konserwacje i modernizacje naszego „młodego” lotniska.

Do aktywnego uczestnictwa w lotach podczas Pikniku zapraszamy wszystkich Kolegów modelarzy, którzy opanowali sztukę latania w takim stopniu, by nie stwarzać zagrożenia innym uczestnikom, widzom i ich mieniu (pilot musi pewnie panować nad modelem). Tych Kolegów którzy nie posiadają jeszcze wystarczającego doświadczenia w pilotowaniu modeli, zapraszamy do zaprezentowania swoich modeli, na specjalnie przygotowanym terenie.

Każdy uczestnik Pikniku zobowiązany jest do bezwarunkowego przestrzegania Regulaminu Pikniku oraz niezwłocznego wykonywania poleceń osób działających w imieniu Organizatorów Pikniku.

Do uczestnictwa w Pikniku zapraszamy również firmy modelarskie ze swoimi stanowiskami handlowymi. Również uczestnictwo dla firm modelarskich w Pikniku jest bezpłatne, ale będziemy wdzięczni za dobrowolne datki do specjalnie przygotowanej skarbony. W trakcie trwania pikniku zabroniona jest sprzedaż jakichkolwiek nadajników, a także zabawek w których znajduje się nadajnik, niezależnie od ich mocy oraz częstotliwości.

 

REGULAMIN PIKNIKU

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Piknik jest spotkaniem modelarzy, organizowanym społecznie, przez Urząd Gminy Bobrowniki, oraz członków Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach

1.2. Modelarze uczestniczą w pikniku na własne ryzyko i odpowiedzialność

1.3. Piloci modeli winni spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2013

1.4. Właściciel modelu odpowiada za swój model w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

1.5. Do lotów będą dopuszczani tylko tacy modelarze, są w stanie panować nad swoim modelem, nie stwarzający sytuacji niebezpiecznych dla pozostałych modelarzy, widzów i ich mienia,

1.6. Modelarze uznani przez kierownika lotów jako stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa, będą proszeni o natychmiastowe lądowanie modelem,

1.7. Polecenia kierownika lotów muszą być bezwzględnie i natychmiast wykonywane,

1.8. Zabrania się wykonywania lotów przez modelarzy będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

2. NADAJNIKI I DOPUSZCZALNE CZĘSTOTLIWOŚCI:

2.1. Na pikniku obowiązuje stosowanie nadajników pracujących w pasmach 35 MHz i 2,4 GHz prawnie dopuszczonych w Polsce.

2.2. Nadajnik w pasmie 35 MHz można włączyć jedynie wówczas gdy na antenie mamy zapiętą odpowiednią klamerkę z nr. kanału otrzymaną od organizatorów,

2.3. Każdy z uczestników Pikniku jest zobowiązany do natychmiastowego informowania organizatorów o przypadkach włączenia nadajników w pasmach 35 MHz, w tym również nadajników zabawek nie zaopatrzonych w odpowiednią klamerkę częstotliwości otrzymaną od organizatorów,

2.4. Ze względu na wysoki stopień zagrożenia bezpieczeństwa, włączenie nadajnika bez odpowiedniej klamerki kanału, karane będzie karą porządkową - konfiskatą nadajnika na czas trwania Pikniku,

2.5. Na pikniku dozwolone jest używanie wyłącznie nadajników produkcji fabrycznej,

2.6. Zakazane jest używanie nadajników, które były w jakichkolwiek sposób modyfikowane lub przerabiane.

 

3. LOTY

3.1. Modelarze piloci zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownika lotów

3.2. Na pole wzlotów wchodzimy za zgodą kierownika lotów,

3.3. Dopuszczalne jest wprowadzenie jednego pomocnika, nieodzownego do wykonania lotu,

3.4. Podczas lotów , modelarze piloci stoją w jednej zwartej grupie w wyznaczonym obszarze,

3.5. Bezwzględnie zakazane są loty nad zgromadzonymi modelarzami i publicznością oraz samochodami – niedostosowanie się do powyższego grozi natychmiastowym zakazem wykonywania lotów. Decyzję o wydaniu zakazu lotu (lotów) podejmuje kierownik lotów.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Każdy uczestnik Pikniku zobowiązany jest do działań zapewniających bezpieczeństwo uczestników pikniku i ich modeli. Wszelkie nieprawidłowości i uwagi winny być niezwłocznie zgłaszane u kierownika lotów lub organizatorom.

4.2. Gdy nie latamy modele powinny być wystawione w miejscach wyznaczonych przez organizatorów, w pobliżu taśm ograniczających, tak by mogły być oglądane przez widzów. Modelarze których modele znajdują się na wystawie mogą przebywać w pobliżu swoich modeli.

4.3. Wszystkie środki finansowe uzyskane podczas Pikniku przeznaczone będą na konserwację, modernizację naszego lotniska oraz popularyzacje sportów modelarskich.

4.5. Organizator nie zapewnia źródeł prądu!

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.