Jump to content

REKREACYJNE MODELE AKROBACYJNE ZDALNIE STEROWANE


piotr_swiderek

Recommended Posts

I. Cel zawodów

 

1. Rozwijanie i upowszechnianie zawodów modeli akrobacyjnych zdalnie sterowanych jako jednej z popularnych dziedzin sportu modelarskiego i rekreacji.

Umożliwienie początkującym modelarzom – pilotom modeli akrobacyjnych zdalnie sterowanych udziału w zawodach sportowych.

Podnoszenie i doskonalenie poziomu pilotowania modeli akrobacyjnych zdalnie sterowanych w celu umożliwienia nawiązania równorzędnego współzawodnictwa sportowego z zawodnikami startującymi w klasie mistrzowskiej F3A (formuła mistrzostw świata).

 

II. Rodzaje zawodów

 

 

Ogólnopolskie rozgrywane przy okazji zawodów do Pucharu Polski w klasach F3A i F3A Klub.

 

III. Warunki udziału w zawodach

 

W zawodach mogą brać udział modelarze posiadający aktualne ubezpieczenie OC obejmujące uprawianie sportu modelarskiego.

Nie jest wymagana licencja sportowa FAI.

 

 

IV. Przepisy techniczne

W klasie modeli rekreacyjnych obowiązują następujące warunki techniczne:

 

Modele samolotów z dowolnym silnikiem napędowym o maksymalnych wymiarach: długość 1,6m, rozpiętość 1,6m.

Model musi być wyposażony w podwozie umożliwiające samodzielny start i lądowanie modelu.

 

V. Przepisy sportowe

 

Model lata wzdłuż linii równoległej do pasa startowego w odległości ok. 100m od niego. Wzdłuż tej linii muszą być wykonane wszystkie figury akrobacji. W żadnym momencie lotu model nie może przekroczyć linii wzdłuż której siedzą sędziowie (5m za zawodnikiem). Przekroczenie tej linii skutkuje decyzją sędziów o przerwaniu lotu i natychmiastowym lądowaniu modelu.

Model musi wystartować samodzielnie z ziemi.

Wszystkie oceniane figury muszą być wykonane po kolei zgodnie z programem podanym poniżej. Figury te powinny być wykonywane pośrodku strefy akrobacji, czyli centralnie przed zawodnikiem. W czasie jednego lotu zawodnikowi przysługuje jedna próba wykonania danej figury. W przypadku niepowodzenia zawodnik przechodzi do wykonania kolejnej figury, zachowując jej odpowiedni kierunek. Wykonanie figury w nieodpowiedniej kolejności lub w niewłaściwym kierunku skutkuje oceną zerową za daną figurę i zaprzestaniem sędziowania figur po niej następujących.

Oceniane są tylko figury centralne. Wszystkie figury nawrotowe mogą być wykonane w sposób dowolny, pod warunkiem że model nie przekracza linii wzdłuż której siedzą sędziowie.

Ilość kolejek ustalana jest przed rozpoczęciem pierwszej kolejki lotów. Do wyniku końcowego brana jest suma wyników poszczególnych lotów pomniejszona o najsłabszy wynik zawodnika (np. dla czterech kolejek lotów –trzy lepsze wyniki).

Zawodnik dysponuje czasem 10 minut na uruchomienie silnika i wykonanie lotu. Figury wykonane po upływie tego czasu nie będą punktowane.

 

VI. Sędziowanie

 

Figury ocenia zespół 3 do 5 sędziów. Jako sędziowie występują aktywni zawodnicy startujący w klasie F3A lub sędziowie tej klasy.

Jako ocena za daną figurę liczona jest suma punktów uzyskanych od wszystkich sędziów.

Każda figura oceniana jest w skali od 0- wynik minimalny do 10- wynik maksymalny.

 

VII. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenie zawodnika musi być dokonane najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pierwszej kolejki lotów. Jednakże, ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa.

Wysokość opłaty startowej ustalana jest przez organizatora i jest podawana w programie zawodów.

 

VIII. Nagrody

 

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 otrzymują dyplomy

W ramach możliwości organizator może zapewnić nagrody rzeczowe lub/i puchary.

 

IX. Terminy zawodów.

 

Zawody rozegrane będą w soboty poprzedzające terminy zawodów zaliczanych do Pucharu Polski F3A. Informacja o terminach dostępna będzie na stronach internetowych:

http://modelarstwo.aeroklubpolski.pl/

http://www.f3a.com.pl/

http://www.swiderek-f3a.pl/

 

X. Program lotu.

 

1. START:

Figura nie jest oceniana. Model startuje pod wiatr, następnie zawraca w dowolny sposób, przelatuje z wiatrem w locie prostym i po kolejnym nawrocie rozpoczyna pierwszą figurę w kierunku pod wiatr.

 

2. PODWÓJNY IMMELMAN:

Model wykonuje półpętlę wewnętrzną do góry, następnie natychmiast półbeczkę, żeby przejść do lotu poziomego na wyższym poziomie niż wejście. Następnie model wykonuje pół pętli zewnętrznej (kabina modelu na zewnątrz okręgu) i natychmiast pół beczki, żeby przejść do lotu poziomego na tej samej wysokości, na której nastąpiło wejście do figury.

Ocenę obniża się:

Za zmiany kierunku przy półpętlach i półbeczkach.

Jeżeli półbeczki nie były wykonane bezpośrednio po półpętlach.

 

3. BECZKA:

Model wykonuje figurę z lotu poziomego, czyli obrót o 3600 w lewo lub w prawo. Beczka musi być zakończona lotem poziomym prostoliniowym.

 

Ocenę obniża się:

Za zmianę kierunku lub wysokości lotu.

Jeśli podczas wykonywania beczki obrót wokół osi podłużnej nie wynosił dokładnie 3600.

 

4. DWIE PĘTLE WEWNĘTRZNE:

Model dwukrotnie wykonuje lot do góry po obwodzie koła. Dwie wykonane pętle muszą być kołowe i muszą nakładać się na siebie.

Ocenę obniża się jeśli:

Pętle nie były kołowe.

Skrzydła modelu nie były poziomo (były ze zwisem).

Nastąpiła zmiana kierunku lotu w czasie wykonywania pętli.

 

5. ÓSEMKA KUBAŃSKA:

Model wznosi się po okręgu, wykonuje półpętlę wewnętrzną. Z górnego położenia okręgu schodzi pod kątem 450 i wykonuje w połowie osi podłużnej figury pół beczki. Następnie przebywa taką samą odległość pod kątem 450 i wykonuje pół pętli wewnętrznej do jej górnego położenia. Schodząc w pozycji na plecach pod kątem 450 w miejscu przecięcia się z osią podłużną figury, jak też w miejscu wykonania poprzedniej półbeczki – wykonuje drugą półbeczkę przechodząc po takim samym odcinku prostym pod kątem 450 do lotu poziomego.

Ocenę obniża się jeśli:

Pętle nie były kołowe.

Pochylenie toru lotu przed i po półbeczkach nie było pod kątem 450.

Nastąpiła zmiana kursu lotu modelu.

Półbeczki nie zostały wykonane w tym samym miejscu na środku linii opadania pod kątem 450.

 

6. LOT PLECOWY:

Model lecąc po kursie prostoliniowym wykonuje pół beczki, a następnie leci w locie plecowym prostoliniowym. Do lotu normalnego przechodzi półbeczką.

Ocenę obniża się jeśli:

Półbeczki były z przepadnięciem.

Półbeczki nie miały 1800.

Lot plecowy nie był prostoliniowy.

Nastąpiła zmiana kierunku lotu.

 

7. PRZEWRÓT:

Przewrót może być wykonany w lewo lub w prawo z poprawką na wiatr. Model wznosi się pionowo i wykonuje zawrót o 1800 przez skrzydło. Nurkuje i przechodzi z powrotem do lotu poziomego w kierunku przeciwnym do tego jaki miał w momencie wejścia w figurę.

Ocenę obniża się jeśli:

Model nie znajdował się w położeniu pionowym.

Model nie wykonał zwrotu o 1800.

Promień zwrotu przekracza 1,5 rozpiętości skrzydła.

Za wahadłowe wejście do lotu nurkowego.

 

8. KORKOCIĄG:

Korkociąg powinien zawierać trzy zwitki. Model kończąc poprzednią figurę tj. przewrót, znajduje się w locie z wiatrem, powracając za strefę centralną demonstrowania figur nabiera wysokości i wykonuje zakręt lub inny element lotu pozwalający na zmianę kierunku lotu pod wiatr. Model ustala kurs, zmniejsza obroty silnika i utrzymywany jest z nosem podniesionym lekko do góry, dopóki nie nastąpi przeciągnięcie i początek korkociągu. Model wykonuje w autorotacji trzy pełne zwitki korkociągu i powraca do pierwotnego kursu w locie poziomym.

Ocenę obniża się jeśli:

Skrzydło przy wejściu i wyjściu z korkociągu nie było poziomo.

Kurs lotu modelu przy wejściu i wyjściu z korkociągu był zmieniony.

Model nie wykonał trzech pełnych zwitek korkociągu.

Za wykonanie mniej niż 2 lub więcej niż 4 zwitek zawodnik otrzymuje zero punktów.

Jeśli korkociąg jest spiralnym lotem nurkowym zawodnik otrzymuje zero punktów.

 

 

9. LĄDOWANIE:

Figura nie oceniana. Model po zakończeniu korkociągu wykonuje krąg i ląduje w kierunku pod wiatr.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
  • 4 weeks later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.