Jump to content

Turnigy 9X - nowy firmware: RadioClone


rafit

Recommended Posts

IDEA

 

Inspirowany odkryciami dotyczącymi aparatury Turnigy 9X i jej podobnych (patrz wątek "Trunigy 9X - EEPROM error" oraz zachęcony przez innych uczestników forum postanowiłem zmierzyć się z napisaniem nowego oprogramowania do tej aparatury.

 

Zaznaczam, że nie ponoszę ŻADNEJ odpowiedzialności za możliwe uszkodzenia aparatury. Wszelkie przeróbki dokonujecie na własne ryzyko

 

Obecnie projekt zawiera nowy software do aparatury i opis rozszerzenie sprzętowego o gniazdo programatora ISP i kartę SD. Do zainstalowania nowego oprogramowania konieczna będzie instalacja gniazda ISP, natomiast karta SD jest opcjonalna. Niestety ze względu na bogate możliwości konfiguracji modelu, w pamięci mieści się tylko 1 model. Dlatego jeżeli chcesz mieć możliwość zapisywania wielu modeli niezbędna jest przeróbka rozszerzająca czytnik o kartę SD.

Przerobione radio będzie w dalszym ciągu kompatybilne z oryginalnym oprogramowaniem i dowolnym innym dla Turnigy 9X. Jeżeli będzie się posiadało backup przed wgraniem czegokolwiek nowego (OBOWIĄZKOWY) to będzie można w każdej chwili przywrócić oryginalną funkcjonalność aparatury.

 

 

Jako że jestem z "innego świata" niż modelarstwo, mam zapewne inną wizję "jak powinna wyglądać idealna aparatura". Nie upieram się, że jest najlepsza i jestem otwarty na propozycje zmian, lecz pozwólcie zacząć po swojemu. W mojej koncepcji starałem się aby nie było konieczności zapamiętywania który z 20 różnych wariantów konfiguracji wybrać, lecz aby dać proste narzędzie które pozwoli stworzyć praktycznie dowolną konfigurację. Jeżeli teraz zapiszecie swoją konfigurację na kartę SD, a następnie udostępnicie ją światu, to wszyscy możemy zyskać. W krótkim czasie może powstać baza konfiguracji praktycznie wszystkich modeli - dostępna na wyciągnięcie ręki. Na karcie SD można takich ustawień przechować tysiące...

 

Kilka cech RadioClone, które pomogą Ci przygotować się no to czego oczekiwać:

 

- brak sztywnego przypisania jakiejkolwiek funkcji do drążków, pokręteł i przełączników (wszystkie traktowane jako równoważne wejścia),

- brak sztywnego przypisania kanałów wyjściowych (wszystkie traktowane jako równoważne wyjścia),

- obowiązkowe dwa poziomy "mixerów" a raczej funkcji przejścia: wejścia -> wartości pośrednie i wartości pośrednie -> wyjścia,

- konfigurowalny wyświetlacz (podzielony na 18 segmentów) który może zmieniać swój wygląd w odpowiedzi na zmiany wirtualnych i rzeczywistych przełączników,

- logika przetwarzania oparta na zakresie <-100,100>. Czyli pełne wychylenie to -100 i 100, natomiast punkt neutralny to 0.

- wbudowane "wirtualne przełączniki" - sztuk 7 - które sterują pracą wszystkich mikserów (to trochę jak fazy lotu w innych aparaturach, ale trochę więcej)

- "maszyna stanowa" czyli zbiór konfigurowalnych reguł odpowiadających za przestawianie "wirtualnych przełączników" oraz konfigurowanie "sekwencji" akcji, oraz uruchamiania różnych "specjalnych" funkcji,

- możliwość przypisania własnych nazw do: przełączników (wirtualnych i rzeczywistych), drążków, pokręteł, zmiennych wewnętrznych i zmiennych mikserów. (Bardzo ułatwia używane)

 

Funkcjonalność:

 

- do 18 kanałów (oczekuję chętnego do przetestowania na JETI DUPLEX 18)

- definicja minimum / centrum / maksimum dla każdego z kanałów wyjściowych osobno

- 60 mikserów - 2 poziomy po 30 każdy (każdy może być definicją krzywej do 9 punktów)

- 245 punktów dla wszystkich krzywych (wszystkich mikserów)

- 35 definicji maszyny stanowej (zmiana wirtualnych przełączników i innych akcji)

- 40 definicji modułów wyświetlacza

- 255 znaków na wszystkie używane napisy (również nazwy)

- 7 niezależnych wirtualnych przełączników (faz lotu) od których zależą wszystkie miksery

- pełna możliwość konfiguracji generowanego sygnały PPM (odstępy, synchronizacja, kanały, stała/zmienna długość ramki)

- obsługa karty SD/microSD (kit lub przeróbka do zamówienia u marek_spy) - brak limitu pamięci modeli

 

Skrócona zasada działania:

Pętla główna programu

 

1) Odświeżenie wyświetlacza (dokładnie jednego bloku czyli 1/18).

2) Odczyt przełączników i klawiszy.

3) Odczyt drążków i pokręteł, przeliczenie do poziomu <-100,100> na podstawie tabeli kalibracji (3 punktowej: minimum, pozycja neutralna, maksimum).

4) odczyt wejścia trenera (jeżeli aktywne)

5) Przeliczenie mikserów (wszystkich aktywnych)

6) Przetworzenie reguł maszyny stanowej (aktualizacja stanu).

7) Aktualizacja zegarów i liczników (clocks i timers).

8) Aktualizacja wartości wysyłanych przez PPM (na podstawie tabeli kalibracji (3 punktowej analogicznie jak dla dla wejść)

 

Równolegle działają 3 procesy:

 

- przerwanie zegara odpowiedzialne za generację sygnału PPM wysyłanego do nadajnika,

- zbieranie sygnału PPM ze złącza trenera

- odmierzanie czasu

 

Czym jest mikser:

Jako mikser na potrzeby tej aparatury rozumiem konfigurowalna funkcję która transformuje jedno wejście w jedną wartość wyjściową. Jeżeli kilka mikserów wskazuje na tą samą wartość wyjściową, to ich wyjścia są sumowane.

 

Dla zwiększenia możliwości, dodano 10 dodatkowych zmiennych (można je traktować jako np wirtualne serwa lub potencjometry). Każdy z mikserów może pobierać lub ustawiać wartości tych zmiennych. Dla ułatwienia miksery pogrupowano w dwa poziomy. Sugeruje się aby miksery 1-go poziomu ustawiały wartości zmiennych, natomiast miksery 2-go poziomu z nich korzystały. Ponieważ miksery 1-go poziomu są przeliczane najpierw, a dopiero później miksery 2-go poziomu, można mieć pewność, że używane zmienne są prawidłowo wyznaczone przed ich użyciem. Takie podejście pozwala potraktować 1-szy poziom mikserów analogicznie jak w klasycznych aparaturach ustawienia D/R, Expo, Krzywych. Natomiast 2-poziom mikserów to niejako "definicja modelu". Czyli tam warto umieścić obsługę miksera różnicowego (delty), CCPM dla wirnika helikoptera itp.

 

Mikser standardowy - krzywa (krzywa przejścia):

Podstawowy mikser. Jego definicję można wyobrazić sobie jako układ współrzędnych na którym zaznaczone są punkty kreślące dowolną krzywą. Na podstawie wejścia (oś X) wyznaczane jest odpowiednie wyjście (oś Y). Oznaczenia na obrazku:

czerwone punkty -definicja krzywej

niebieskie kreski - przykładowy odczyt (wejście i wyjście)

Dołączona grafika

 

 

Mikser - kopiujący (odwracający)

Kopiuje wejście na wyjście skalując je o wartość z przedziału -100 do 100. Jeżeli wybierzemy 100, to otrzymamy mikser kopiujący, natomiast -100 to odwracający.

Dodatkowo można ustawić parametr EXPO.

 

Mikser - opóźniający

Kopiuje swoje wejście na wyjście, lecz zmiana nie może przekroczyć ustalonej wartości.

Niezależnie wartości ograniczają zmianę w górę i w dół, z dokładnością do 0.1 sekundy do 10 sekund.

 

 

Mikser - proporcjonalny (Tłumik)

Kopiuje swoje wejście na wyjście, lecz skaluje je proporcjonalnie do drugiej wybranej zmiennej. Jeżeli druga zmienna równa jest -100 to skopiowana wartość to 0%, natomiast jeżeli +100 to współczynnik wyniesie 100%.

Dodatkowo druga wskazana zmienna odpowiedzialna jest za współczynnik EXPO.

 

Mikser ten przydatny jest do ustawiania D/R + EXPO, można wtedy to ustawienie "podpiąć" pod potencjometr i próbować eksperymentów podczas lotu, lub pod zmienną modelu i mieć możliwość prostego i szybkiego jej przestawiania, bez konieczności modyfikacji mikserów.

 

 

Mikser - proporcjonalny opóźniający

Analogiczny do miksera opóźniającego, lecz wartości opóźnień pobierane są z innych zmiennych, a nie ustawiane na stałe.

 

Przykłady konfiguracji:

Model 4 kanały bezpośrednio podłączone do drążków:

   Typ mixera: Kopia 100%  Wejście: AIL  Wyjście: 1
   Typ mixera: Kopia 100%  Wejście: ELE  Wyjście: 2
   Typ mixera: Kopia 100%  Wejście: THR  Wyjście: 3
   Typ mixera: Kopia 100%  Wejście: RUD  Wyjście: 4
koniec: -> masz ustawiony model na 4 pierwszych kanałach reagujący na wszystkie drążki (żadnych modyfikacji)

 

 

Delta:

ustawiasz miksery:

Przepustnica
   Typ mixera: Kopia  100% Wejście: THR  Wyjście: 3 (przepustnica w lewym drążku)
góra dół:
   Typ mixera: Kopia  100% Wejście: ELE  Wyjście: 1 ( -> lewe serwo)
   Typ mixera: Kopia  100% Wejście: ELE  Wyjście: 2 (-> prawe serwo)
obroty:
   Typ mixera: Kopia -100% Wejście: AIL  Wyjście: 1 ( -> lewe serwo)
   Typ mixera: Kopia  100% Wejście: AIL  Wyjście: 2 (-> prawe serwo)
Koniec: Wyjścia 1 i 2 będą czasami przekraczać zadany zakres <-100,100>, lecz zostaną automatycznie obcięte przed wysłaniem.

 

D/R - jako krzywa:

Więc po kolei. Wprowadzimy ograniczenie dla kanału wejściowego "A" (prawy drążek poziomo).

 

- Wejdź do menu modelu, mixer 1 i wybierz edycję 1 miksera,

- zmień tym miksera na krzywą,

- przesuń punkt "0" na pozycję -100,-50, a punkt "1" na 100,50

- zapamiętaj mikser

 

Teraz masz ograniczenie wprowadzone na stałe (o 50%)

 

Jeżeli chcesz aby dolna połowa zachowywała się inaczej niż górna, wstaw dodatkowy punkt "2" i przesuń go na pozycję 0,0. Wtedy możesz niezależnie przemieszczać obie połowy wykresu... i tak dalej.

 

To również można ustawić mikserem "Kopia 50%" lub "Pro" ...

 

Po pewnym czasie można będzie zrobić bibliotekę konfiguracji, tak aby konfigurując nowy model skopiować konfigurację wstępną i tylko ją "poprawiać" (taki rodzaj kreatora)

 

Warunek działania

- można ustawić go jako klasyczny zestaw przełączników dostępnych na aparaturze które muszą być włączone/wyłączone aby dany mikser/reguła zadziałała,

- lub użyć wirtualnych przełączników (stanu wewnętrznego aparatury). Stan definiowany jest przez 7 bitów (można je rozumieć jako wirtualne przełączniki). Dodatkowo można ustawić warunek "Zaw. wł." - czyli uruchamiaj zawsze.

Teraz możesz ustawić, że mikser ma działać tylko i wyłącznie jeżeli odpowiednie :wewnętrzne przełączniki" (bity stanu) będą włączone.

Czyli:

   warunek: Zaw. Wł. -> mikser działa zawsze

   warunek: SAIL -> mikser działa jeżeli przełącznik SAIL (D/R AIL) jest włączony
   warunek: !TCUT -> mikser działa jeżeli przełącznik TCUT jest wyłączony
   warunek: S_23___ -> mikser działa jeżeli przełącznik SAIL i SELE są włączone

   warunek: _____5_7 -> mikser zadziała tylko jeżeli włączony jest 5 i 7 "wirtualny przełącznik" (na raz)
   warunek: ______6_ -> mikser zadziała tylko jeżeli włączony jest 6 bit stanu
   warunek: ______\6_ -> mikser zadziała tylko jeżeli [b]wyłączony[/b] jest 6 wirtualny przełącznik

 

 

Używane oznaczenia:

Wejścia:

Dołączona grafika

3 pozycyjny przełącznik (F.MODE) rozbiłem dla ułatwienia na 3 wirtualne przełączniki 2 pozycyjne. Można go używać jako trzech niezależnych przełączników F1 F2 i F3. Oczywiście z tych przełączników tylko 1 jest włączony.

 

Wyjścia:

liczby 1-8 oznaczają kanały w odbiorniku (1-8)

 

 

 

 

Maszyna stanowa

 

1) wirtualne przełączniki można przestawiać przy pomocy "maszyny stanowej" :)

Praktycznie dowolna zmiana parametru może spowodować "włączenie" lub wyłączenie wybranego bitu staniu (lub ich dowolnej kombinacji)

 

Dla przykładu. Po pierwszym uruchomianiu pusty model ma zdefiniowane 3 następujące reguły

 

 

1. dla każdego stanu Jeżeli FMODE 1 > 0 -> ustaw 7 ; skasuj 5,6,7

2. dla każdego stanu Jeżeli FMODE 2 > 0 -> ustaw 5 ; skasuj 5,6,7

3. dla każdego stanu Jeżeli FMODE 3 > 0 -> ustaw 6 ; skasuj 5,6,7

 

Działa to tak: Jeżeli przełącznik 3 pozycyjny jest w pozycji górnej, (czyli FMODE 1 = 100, FMODE 2 = -100, FMODE 3 = -100) to uruchomi się się tylko 1 reguła przejścia. Spowoduje ona że przełączniki wirtualne 5, 6 i 7 zostaną ustawione na 0 (czyli wyłączone), a następnie włączony zostanie przełącznik wirutalny 7.

 

Wszystkie 3 reguły łączenie działają jak przyciski starego radia. Włączony na raz jest tylko 1 ze stanów (5,6,7) w zależności od pozycji przełącznika FMODE.

 

 

2) załóżmy że chcesz mieć możliwość włączanie i wyłączania D/R z jakiegoś przełącznika.

 

potrzebujesz 2 mikserów. Jednego dla włączonego przełącznika drugiego dla wyłączonego.

 

Dla pierwszego miksera wybierasz warunek:

SELE = TAK, czyli będzie działał jak klawisz D/R ELE będzie opuszczony

dla drugiego

SELE = NIE, czyli będzie działał jak klawisz D/R ELE będzie podniesiony

 

4) ... możesz też ustawić aktywację D/R w zależności np od gazu,... ale pamiętaj jednak, że będziesz potrzebował 2 reguł. Jednej dla włączania, drugiej dla wyłączania odpowiedniego wirtualnego przełącznika.

 

 

Mam nadzieję że to trochę rozjaśniło, a nie zaciemniło sytuacje ;)

 

Dodatkowo maszyna stanowa pozwala również na:

 

"USTAW" - Wpisanie wartości do zmiennej. Np można tak skonfigurować odcięcie gazu (THR CUT). Wystarczy ustawić regułę

"USTAW"

TCUT < 000

zmienna: Out3

na wartość: -100

 

ponieważ maszyna stanowa uruchamiana jest PO mikserach, to silnik zawsze pozostanie wyłączony niezależnie od pozycji drążków. Wartość zmiennej jest ZASTĘPOWANA, w przeciwieństwie do mikserów gdzie dodawaliśmy kolejne wartości.

 

"KOPIUJ" reguła analogiczna do USTAW, lecz zamiast wybranej wartości, przepisuje inną zmienną. Można np wybrać zmienną modelu zamiast wpisanej na stałe wartości (tym bardziej że zmienne można "dostrajać" podczas lotu)

 

"ZReset" - przywrócenie wartości początkowej zegarowi (jednemu z czterech)

 

"ZGo" - uruchomienie odliczania przez wybrany zegar

 

"ZStop" - zatrzymanie odliczania przez wybrany zegar

 

"ZCycle" - uruchomienie lub zatrzymanie odliczania zegara. Np jeżeli zegar działa, to jest zatrzymywany. Kolejne użycie tej reguły powoduje ponowne uruchomienie zegara. Doskonała do zastosowania z przełącznikiem TRN.

 

"Beep" - wydanie sygnału dźwiękowego

 

"Zwolnij" - Ogranicza maksymalną zmianę określonego wyjścia.

Zalecane zastosowanie. Dla realizacji "łagodnego" przejścia np przy przełączaniu krzywych gazu.

 

"TPrzyp" - przypisanie jednego z trymerów do zmiennej wewnętrznej modelu. Możliwe jest wtedy "dostrajanie" tej zmiennej podczas lotu. Jej zmiany są zapisywane analogicznie jak trymery.

 

"TReset" - przywrócenie oryginalnego zachowania trymerów. Tą regułą można przywrócić, zachowanie dowolnych trymerów (nawet wszystkich na raz)

 

 

 

 

Najszybsza kalibracja

 

- ustaw drążki i pokrętła w pozycjach środkowych

- włącz AUTO ON

- poruszaj drążkami/pokrętłami do wszystkich skrajnych pozycji

- wyłącz tryb AUTO

- jeżeli jest taka potrzeba wykonaj ewentualnie ręczne poprawki

 

 

Zasady współpracy z forumowiczami

Na pierwszej stronie tego wątku są 4 moje wpisy opisujące projekt (pierwszy z nich właśnie czytasz), które aktualizuję na bieżąco. (dziękuję moderatorom za wyrozumiałość) Jeżeli czegoś w nich nie rozumiesz, lub masz do nich wątpliwości - pytasz w tym wątku. Udzielane odpowiedzi na tym forum, oraz postęp prac nad projektem, często powodują aktualizację początkowych wpisów. Nie musisz czytać całego wątku, aby znaleźć jakąkolwiek informację. Jeżeli nie znajdziesz czegoś na początku, znaczy - nie mam o tym pojęcia (czyli trzeba zapytać lub zwrócić uwagę).

-----

Przepraszam moderatorów i z góry proszę o wybaczenie, ale złamię regulamin i napiszę 4 posty jako pierwszy w tym temacie. Ten czyli (IDEA) oraz kolejne: Hardware, Software, Done/ToDo/WishList. Cel - te posty będą stale modyfikowane aby pokazać stan bieżący projektu bez konieczności przekopywania się przez cały wątek (mam nadzieję że będzie duży).

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 660
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

HARDWARE

 

Schematy i dokumentacje układów:

 

Schemat aparatury: Schemat aparatury PDF

Wyświetlacz LCD: dokumentacja PDF

Procesor ATmega64 : ATmega64.pdf od Atmela

 

Ciekawostki (tor radiowy Corona):

 

Zdjęcia modułu odbiorczego Corony (niestety do innego forum)

ATmega88V

CC2500 datasheet (Transceiver ???)

RDAT212 datasheet (dzięki grabo)

 

Od początku. Aby uczestniczyć / bawić się w tym projekcie należy posiadać:

* aparaturę Turnigy 9X lub innego jej klona (FS-TH9X / Eurgle 9X / iMax 9X).

* programator ISP do AVR najlepiej taki z separacją zasilania układu i możliwością zasilania układu z programatora (bardzo ułatwia pracę). Osobiście używam STK500v2 na USB ze ściągniętymi zworkami (czyli pracującego w trybie emulacji portu RS232). Dalszy opis będzie dotyczył tego właśnie programatora, lecz można poradzić sobie praktycznie z dowolnym działającym programatorem.

* komputer (ale skoro czytacie to forum to pewnie go macie)

* lutownicę + cynę + kalafonię (można od biedy pożyczyć na chwilę) ;)

* umiejętności w zakresie lutowania. Jeżeli nie jesteście pewni, to poćwiczcie wcześniej na jakieś popsutej elektronice lub poproście bardziej doświadczonego kolegę. (proszę weźcie sobie ten punkt do serca - szczególnie o ćwiczeniu)

 

Do dodania do aparatury złącza programującego potrzebujemy (do kupienia w dowolnym sklepie elektronicznym):

* Złącze wannowe BH10-S (10 pinów w obudowie, do lutowania do druku)

* taśmę minimum 6 żył, najlepiej różnokolorowych

* małą płytkę drukowaną uniwersalną. Piny muszą być niepołączone! (należy się upewnić, że otwory pasują do złącza!)

* listwę goldpinów (użyjemy tylko jednego)

 

Zaczynamy, instalacja złącza ISP:

 

Warto zerknąć też tutaj (jest kilka dodatkowych koncepcji instalacji złącza)

http://radioclone.org/pl/hardware/isp

 

Edit: Uwaga, należy rozważyć użycie innego złącza niż zastosowane w poniższym przykładzie. Wskazane są złącza (minimum 6 pinów) takie, które uniemożliwią przypadkowe zwarcie (złącza typu żeńskiego). Zmiana złącza będzie wymagała również odpowiedniego przerobienia kabla programującego, ale nie będzie konieczności stosowania zaślepki zabezpieczającej.

 

Etap pierwszy, przygotowanie złącza ISP:

 

1) Musimy przygotować złącze. robimy to przez wlutowanie złącza do płytki (wszystkie piny)

2) obcinamy nadmiar płytki (zostawiając rant uniemożliwiający wyrwanie złącza). Najwygodniej zrobić to obcinaczkami do drutu wzdłuż linii otworów

3) lutujemy razem piny masy (patrz schemat) (najwygodniej przy pomocy 1 pinu z listwy goldpinów)

4) lutujemy 6 kabli do złącza (patrz schemat)

 

Obiecany schemat:

Dołączona grafika

i po przylutowaniu (niestety niewiele widać)

Dołączona grafika

 

 

Etap drugi. Instalacja:

 

Uwaga: ten etap dla niewprawnych może zakończyć zabawę. Wymagane jest przylutowanie 6 kabli do działającej płyty. Starałem się wskazać najlepsze miejsca lutownicze (największe) ale jedno z lutowań (kabel SCK) jest dołączane do innego układu!

 

1) Wyjmujemy zasilanie! koniecznie

2) Otwieramy aparaturę - uwaga na kabel łączący połówki aparatury. Należy go delikatnie wypiąć (nie szarpać za połówki obudowy)

3) lutujemy zgodnie z oznaczeniami przewodów (patrz zdjęcie)

UWAGA!!! nowa wersja aparatury V2 posiada już odpowiedni PAD do kabla SCK (zaznaczony na zdjęciu)

4) ostrożnie z kablem SCK, przylutowany jest on do rezystora od strony ścieżki do procesora, pozostałe kable na odpowiednich padach. W wersji V2 (sprzedawanej obecnie) lutujemy się do odpowiedniego PADa

 

Dołączona grafika

 

 

Etap trzeci. Testowanie:

 

Jeżeli posiadamy programator z możliwością zasilania układu programowanego (np jak ten wspomniany wcześniej) to możemy przetestować naszą pracę.

 

1) Upewniamy się że połączenia są właściwe. Należy zwrócić szczególną uwagę na linie GND i Vcc ! Sprawdzić co najmniej 2 razy!!!

2) Ustawiamy zworki programatora tak jak na zdjęciu (tylko jedna odpowiedzialna za zasilanie układu)

3) Sprawdzamy na jakim porcie COM zainstalował się programator (AVRprog USB v2)

4) Wykonujemy komendę (skąd ją wziąć - w poście SOFTWARE)

 

avrdude.exe -pm64 -c stk500v2 -P com3 -n

 

gdzie com3 zastępujemy ustalonym wcześniej portem. Uwaga czasami może to chwilę potrwać więc nie denerwujemy się za szybko.

5) Jeżeli dostaniemy coś takiego:

 

avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout

avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude.exe: Device signature = 0x1e9602

avrdude.exe: safemode: Fuses OK

avrdude.exe done. Thank you.

to wszystko jest ok. Jeżeli nie to sprawdzamy czy wybraliśmy właściwy port COM i czy wszystko jest dobrze podłączone.

 

Zdjęcie ustawionego programatora do zasilania programowanego układu

[http]

 

 

Etap czwarty - montaż

 

Jeżeli wszystko zadziałało to możemy zamontować złącze na stałe. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

 

1) Złącze nie powinno wystawać poza obrys obudowy, lub co najwyżej niewiele i być wtedy otoczone klejem tak aby "nie haczyć".

2) przy wyborze miejsca na złącze trzeba zauważyć, że z drugiej połowy obudowy wystaje poza jej obrys pojemnik na baterie. W praktyce może to uniemożliwić / utrudnić zamknięcie obudowy.

3) Plastik obudowy bardzo łatwo "wycina się" na gorąco. (ale tu wedle uznania)

4) Złącze należy solidnie przykleić, będzie narażone na wciskanie i wyrywanie (a może nawet na uderzenia).

5) Należy pomyśleć o gumowej zaślepce na złącze (ochrona podczas normalnego użytkowania przed przypadkowym zwarciem pinów obudowy!)

 

To złącze mogłoby być 2 mm niżej ;)

Dołączona grafika

 

 

Etap piąty - backup i koniec

1) Można skręcić obudowę i sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo.

2) Obowiązkowo należy zainstalować zaślepkę (do wykonania we własnym zakresie) na złącze (ochrona podczas normalnego użytkowania przed przypadkowym zwarciem pinów obudowy! Na pinach jest wyprowadzone zasilanie procesora!)

 

Należy bezwzględnie wykonać backup aparatury!

avrdude -p m64 -c stk500v2 -P com3 -U flash:r:"x9_flash.bin":r -U eeprom:r:"x9_eeprom.bin":r -U lfuse:r:"9x_lf.bin":r -U hfuse:r:"9x_hf.bin":r -U lock:r:"9x_lock.bin":r -U efuse:r:"9x_ef.bin":r -U calibration:r:"9x_cal.bin":r -U signature:r:"9x_sig.bin":r

 

 

-----------------------

Opis krok po kroku:

 

Jeżeli jesteś w stanie przylutować 6 kabelków do płyty głównej nadajnika zgodnie z opisem w wątku to będzie dobrze.

 

Potrzebujesz jeszcze programatora AVR ISP (może być np STK500) i programu AVRDUDE. Linki są w SOFTWARE.

 

Potrzebujesz:

- Gniazdo PS/2 żeńskie (do obudowy)

- 6 cienkich przewodów (różnokolorowych) około 20 cm,

- klej do wklejenia złącza, lub śrubki do jego przykręcenia

- osłonki termokurczliwe na przewody lutowane do gniazda

 

Czyli robisz tak:

1) otwierasz aparaturę

2) szukasz miejsca na złącze - tak aby niczemu nie przeszkadzało

3) wiercisz dziurę w obudowie i przymierzasz złącze (Sugeruję montować je na górze aparatury, koło anteny.)

4) lutujesz kable do złącza, zabezpieczasz osłonkami

5) wklejasz złącze do obudowy

6) lutujesz kable do płyty

7) sprawdzasz czy prawidłowo przylutowałeś

8) skręcasz nadajnik

 

---

przeróbka programatora

potrzebujesz:

- taśma 10 pin (20 cm),

- wtyczkę 2x5 pin zaciskaną na taśmę,

- wtyczkę męską PS/2 (na kabel)

 

1) zaciskasz wtyczkę 2x5 pin na taśmę

2) 2 koniec taśmy rozdzielasz na kable

3) lutujesz zgodnie ze schematem wyprowadzeń do wtyczki

 

---

Programowanie (zakładam że posiadasz STK500)

 

podejście 1:

1) na wyłączonej aparaturze !

2) przełącz programator w tryb zasilania układu 5V (zwykle zworka)

3) podłącz programator do komputera

4) sprawdź na jakim procie COM się zainstalował

5) podłączasz programator do aparatury

6) Testujesz czy wszystko jest ok:

avrdude.exe -pm64 -c stk500v2 -P com3 -n

 

jeżeli nie ma błędów, robisz backup

avrdude -p m64 -c stk500v2 -P com3 -U flash:r:"x9_flash.bin":r -U eeprom:r:"x9_eeprom.bin":r -U lfuse:r:"9x_lf.bin":r -U hfuse:r:"9x_hf.bin":r -U lock:r:"9x_lock.bin":r -U efuse:r:"9x_ef.bin":r -U calibration:r:"9x_cal.bin":r -U signature:r:"9x_sig.bin":r

 

Zachowujesz backup w bezpiecznym miejscu

 

Teraz możesz wgrać nowy software

avrdude -p m64 -c stk500v2 -P com3 -e -U flash:w:"RadioClone_pl.hex":a

 

 

Odłączasz kabelek od aparatury i ją uruchamiasz. Jak wszystko poszło ok, to powinieneś widzieć coś jak: Błąd EEPROM, przywracanie domyślnego.

 

Powodzenia

 

 

PODŚWIETLENIE by JULO

 

użyłem folii. kupiłem ja w 'conradzie'. maja tam do wyboru 4 kolory: biała, czerwona, niebieska i zielona. ja wybrałem ta ostatnia: http://www.conrad.pl/?art=184057 uwaga: zwróć uwagę za maja tam dwa rozmiary folii - 112x87mm jest ok.

do tego trzeba jeszcze dokupić inwerter czyli przetwornice napięcia: http://www.conrad.pl/?art=184005

 

montaż jest dosc prosty:

- przyciąć folie do odpowiedniego rozmiaru

- przylutować przewody odpowiedniej długości od inwertera do folii (sposób połączenia opisany na ulotce dołączonej do inwertera)

- dolutować przewody zasilania inwertera (+5V) dodając jakiś pstryczek. ja dałem małego hebelka którego wmontowałem nad F.MOD (od góry apki)

- jeszcze kondensator 470uF (bo taki akurat miałem pod ręka) na zasilanie inwertera, gdyż zdarzało mi się ze czasem włączenie oświetlenia powodowało restart aparatury

- wymontować główna płytkę aparatury

- ustawić odpowiednio folie na wyświetlaczu (folia pomiędzy płytka a wyświetlaczem) i przykleić cienka taśmą żeby się nie przesunęło podczas składania

- złożyć całość do kupy

- inwerter wrzuciłem w puste miejsce u ogry apki nad brzęczykiem (hot glue)

(EDIT by Rafit: tu bym uważał, tam chcę dodać moduł obsługi kart SD...)

 

Wynik:

Dołączona grafika

 

 

---

Instalacja interfejsu do karty SD

 

Interface (wykonany profesjonalnie i według trochę bardziej skomplikowanego schematu) można dostać u Marek_Spy. Ten nowy interface pozwala na pracę z większą niezawodnością i uzyskiwanie większych szybkości komunikacji z kartą SD.

 

Jakby ktoś potrzebował instrukcji instalacji modułu kart SD od Marek_Spy to tu jest krótka instrukcja:

 

http://www.m2p.pl/Turnigy9X/SD_instalacja_pl.pdf

 

 

---

To zajawka starego interface:

 

Interfejs

Dołączona grafika

 

Miejsca instalacji

Dołączona grafika

należy zwrócić uwagę, że padu VCC, GND i SCK już zostały przylutowane podczas instalacji ISP. Najłatwiej przylutować się do wtyczki.

 

Po instalacji:

Dołączona grafika

Trzeba koniecznie zabezpieczyć kable! Można łatwo wyrwać ścieżkę.

 

Miejsce w obudowie (tu całkiem nieźle pasuje)

Dołączona grafika

 

 

---

Na razie tyle, w razie pytań i wątpliwości uzupełnię.

Link to comment
Share on other sites

SOFTWARE

 

Przydatny software:

 

- program sterujący programatorem USBasp (graficzny interface) Extreame Burner

- AVRdude. (sterowanie z linii komend obsługą programatora): AVRdude

- WinAVR (windowsowy kompilator C na platformę AVR /zawiera avrdure/) WinAVR

- AVRStudio (kombajn od Atmela, zawiera WinAVR, assembler, obsługę programatora i dużo więcej), wymagana bezpłatna rejestracja AVR Studio 4

 

Pliki hex

UWAGA! Wgranie kolejnej wersji software kasuje poprzednie ustawienia modelu!, lecz modele zapamiętane na karcie SD są zgodne (chyba że zaznaczono inaczej w opisie wersji).

 

http://sourceforge.net/projects/radioclone/files/

 

lub strona główna projektu http://radioclone.org/ sekcja download. Dostępna jest wersja Polska i Angielska.

 

Stan obecny:

 

 

ZAKOŃCZONA IMPLEMENTACJA (przynajmniej tego co było zamierzone)

To działa :) Latam używając własnego softu (podobnie jak kilka innych osóB)

błędy będą poprawiane w miarę ich odnajdywania :)

 

Wszelkie uwagi i zgłoszenia błędów mile widziane.

 

Inne strony z alternatywnym software

 

Th9x by Thus (Thomas) & Josef http://code.google.com/p/th9x/

 

Er9x by Erazz http://code.google.com/p/er9x/ (rozszerzenie na bazie Th9x)

 

MSV19 http://forum.rcdesign.ru/f8/thread182549.html#post1840751

Link to comment
Share on other sites

Done/ToDo/WishList

 

Instrukcja obsługi (online) po polsku http://radioclone.org/pl/manual ("poprawiacze" mile widziani) Wersja PDF (trochę mniej aktualna) na sourceforge, w dziale pliki.

 

Zrobione:

0.080 (dużo zmian...)

 • POPRAWKA! w pewnych warunkach (podwójna zmiana typu miksera z krzywej na inny typ, zapisanie i ponowne ustawienie go jako krzywą i zapisanie) powodowało uszkodzenie konfiguracji modelu!
 • POPRAWKA: usprawnienia mikserów opóźniających (dane historyczne miksera opóźniającego są kasowane tylko gdy to jest niezbędne)
 • przeprojektowanie trymerów !
 • Sygnał wyjściowy (z dodanymi wartościami trymerów) jest obecnie obcinany do wartości maksymalnych ustawionych w konfiguracji radia.
 • Model -> Wizualizacja jest obecnie "Wizualizacją PPM". Pokazuje rzeczywiste wyjście ppm po dodaniu trymerów i rewersów wyskalowane w min/max ustawionego w "Konfiguracji Toru Radiowego" (poprzedni typ wizualizacji jest dostępny w PODSTAWY->Wizualizacja)
 • KONFIG->Tor Radiowy: Minimum i Maksimum określają obecnie graniczne i nieprzekraczalne wartości generowanych sygnałów.
 • Kalibracja wyjść nowego modelu ustawiona jest obecnie na "Domyś.śro" (z konfiguracji Toru Radiowego) +/- 500us
 • Ustawienia min/max serwa (wyjścia) są obecnie ograniczone do wartości min/max ustawionych w konfiguracji "toru radiowego"
 • Opóźnienie trymerów można obecnie ustawić od "1" (wcześniej od 5)
 • Ustawienie domyślne toru radiowego: min/max są ustawione na 260 / 1740 us co powinno być odpowiednie dla wbudowanego w Turnigy 9x modułu flysky.
 • Poprawione znalezione literówki
 • watchdog
 • dodano: Restart po załadowaniu modelu z karty SD lub wybraniu nowego modelu (pusty) przez watchdoga
 • punkty mikserów czyszczone po skasowaniu/zmianie miksera.
 • "RC" w pamięci EEPROM jest zapisywane w prawidłowej kolejności.
0.075 -79 (tylko wersje testowe)

 

0.074

- poprawki w wyświetlaniu Timerów

 

0.073

- podpisanie "pustego" warunku

 

0.072

- poprawka zapisywania trymerów.

 

0.071

- poprawka działania trymerów dla kanałów w trybie rev.

 

0.070

- PPM const - dodatkowy tryb generacji PPM wysyłający ramkę o stałej długości

- trochę poprawek w interface (literówki i drobne pomyłki)

 

0.069

- sporo zmian i poprawek. najważniejsza - możliwość ustawienia zmianą wartości zmiennej wewnętrznej modelu przy pomocy Trymerów !

 

0.067

- poprawiony błąd powodujący uszkadzanie mikserów typu krzywa podczas edycji (występował w poprzedniej wersji programu)

 

0.055 - 57

- możliwość zamiany kolejności reguł / mikserów / ustawień wyświetlacza klawiszami +/-

- poprawki ...

 

0.054

- przepisane miksery opóźniające (niezależnie góra i dół)

- warunki obecnie wymagają WSZYSTKICH wybranych stanów (a nie tylko jednego z nich jak wcześniej)! Pomaga to pisać bardziej złożone konfiguracje

- mikser POp - proporcjonalnie opóźniający (trak jak opóźniający, ale na podstawie innego wejścia)

- ... kilka innych poprawek

Historię zmian można znaleźć tutaj: http://radioclone.org/pl/versions

 

 

ToDo list:

- Instrukcja obsługi (manual) - poszukiwani pomocnicy, po polsku coś tam już jest, pewnie jednak wymaga poprawek... (http://radioclone.org/pl/manual), można edytować online!

- ograniczenie ilości wprowadzanych znaków : funkcja menu model -> WYŚWIETLACZ (edycja), (do sprawdzenia)

WishList

- udoskonalenie mikserów (inne typy mikserów w miarę potrzeb)

- 2 przełączalne tory radiowe (potrzebna instalacja przełącznika do testów), tor wbudowany "hack" na 2.4 + dowolny inny jako moduł. (Wykonany egzemplarz testowy)

- obsługa PCM Futaby

 

---

.. uzupełnię na podstawie komentarzy innych i postępu prac ...

Link to comment
Share on other sites

Na początek proponowałbym umieścić schemat aparaturki oraz ustalić język programowania :) Według mnie najoptymalniej byłoby napisać kod w C. Byłby przede wszystkim czytelny a procedury łatwe do wykorzystania w podobnych konstrukcjach, takich jak enkodery PPM do innych aparatur.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Kiedy schemat znajdzie się w dziale hardware, usunę, tak dla porządku wszystkie posty ;) No chyba że macie inne zdanie.

Osobiście uważam, że temat jest na tyle fajny, że należy go utrzymać w czystości.

Link to comment
Share on other sites

Kiedys dosc moco interesowalem sie zrobieniem modulatora do "wszystkiego" - wtedy glownie mialem zakres zainteresowan skupiony na heli .

Ostatecznie temat robienia czegokolwiek zarzucilem - wlasnie dlatego , ze za smieszne pieniadze pojawila sie ta 9X :) w HK .

 

Ale jeszcze tamtych czasow :

Tu sa linki do dwoch projektow z kodami zrodlowymi w C++ z ktorych kazdy w jakims stopniu spelnia podane tu zalozenia .

 

modyfikacja apratury wk-0701 na procesor atmega168 (orginal atmega88) , pamiec 4 modeli ale gdyby mozna obsluzyc karte SD na mnostwo modeli i nawet mniejszy procek . Gotowe rowiazania mikserow i kodowania , pelne zrodla zrodla :

http://x3m-0701.sourceforge.net/

 

drugi projekt braci ze wschodu atmega128 , emulator aparatury na PC , miksery heli , wyswietlacz graficzny z noki (wyszlo bardzo ladnie) - pelne kody zrodlowe i schematy :

http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=28745

http://rcproject.narod.ru/modulator/modulator.html

 

Modulator Zbiga kazdy chyba zna - niestety brak supportu dla heli .

 

I jeszcze jedna proba budowy dosc inowacyjnej konstrukcji - ale cos cicho o niej teraz - tutaj http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=8911&postdays=0&postorder=asc&start=0

Link to comment
Share on other sites

Wielki szacun dla Rafita!!!

 

...i dla wszystkich, którzy mu pomogą.(nie znalazłem emotionka bijącego pokłon)

 

Piszę się na testera. Byłoby super skopiować soft np z WFT09 - mam to radio - wszystko jak w Futabie 9CAP, 4 programowane timery - ten sam wyświetlacz co 9x w wersji z podświetlaniem itd, ale kosztuje bez transportu około 250$.

 

Gdyby dało się zamienić tanie poczciwe 9x w coś takiego - to klękajcie narody....

Link to comment
Share on other sites

Gdyby dało się zamienić tanie poczciwe 9x w coś takiego - to klękajcie narody....

Polak potrafi ;)

A jak dasz mu (Polakowi) piwo, to przyśpieszy pracę dwukrotnie :lol:

 

Tylko daj mu czas, i nie śmieć[cie] więcej w temacie :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

wszystko jak w Futabie 9CAP, 4 programowane timery

Dzięki za namiary na aparaturę z porządniejszą instrukcją. Przy okazji czy te "timery" używane są w tej APce do czegoś jeszcze poza "piszczeniem". Jeżeli nie, to dlaczego 4 timery są lepsze niż 1?

 

Dzięki, o to chodziło :) Dodałem do hardware. Jeżeli nie znajdę gotowej biblioteki dla tego wyświetlacza to przerobię jakąś z istniejących.

Link to comment
Share on other sites

Timery w Futabie można dowolnie zaprogramować. Np:

1. Pomiar całego czasu latania danym modelem (od kiedy jest w pamięci radia, timer zlicza czas zawsze gdy wybrany jest dany model)

2. Pomiar czasu pracy silnika (od dowolnie dobranego punktu % wychyłu drążka gazu)

3. Pomiar czasu od włączenia radia

4. odliczanie np 10 minut wyzwalane ręcznie (potrzebne przy ćwiczeniu wiszenia w termice)

 

Wszystkie timery są dowolnie programowalne, mogą liczyć do przodu, do tył, dowolną wartość.

 

Oczywiście timery to pikuś w porównaniu do reszty możliwości.

 

Podobne oprogramowanie ma Futaba 10 i jest do niej dobra instrukcja w ojczystym języku.

http://www.rcskorpion.pl/download/instrukcje/T10C_pl.pdf

Link to comment
Share on other sites

Widzę, że powstaje coś, co będzie następcą świetnie zresztą działającego modulatora PPM Pana Zbigniewa (Zbiga) Sam obecnie mam uruchomioną na nim aparaturę i jest miodzio... Nie wiem czy jest dalej rozwijany ten projekt, ale mógł by być bo było jeszcze kilka planów odnośnie niego (graficzny wyświetlacz i programowy kontrast i zapewne inne o których jeszcze nikt pewnie nie słyszał).

Link to comment
Share on other sites

Chyba najlepszym pomyslem było by wzorowanie mozliwosci na istniejacej aparaturze , z moich doswiadczej proponował bym chyba najdoskonalszą moim zdaniem aparature Robbe Futaba FC 28 , w ktorej naprawde można było wszystko . Teraz mam Futabe 9 zap tzw jeza i ma fajne to ze ma po bokach dwa potencjometry ktore uzywam jako np. klapy a drugi trymer silnika , w szybowcu klapy , butterfly . Wadą jest dziwaczne rozwiazanie futaby campac . Projekt ciekawy i bede go sledzil , na razie nie zmienie nadajnika.

Link to comment
Share on other sites

no tak.. tylko, że napisanie samych mikserów do śmigłowca to już wyższa matematyka... nie wiem, ale tak mi się przynajmniej wydaje... więc najprościej jest stworzyć modulator jedynie do modeli samolotów i naziemnych... W sumie chociażby Futaba FC-18 od Zbigowego modulatora różni się tylko (może i aż) możliwością dołączenia różnych przełączników i mikserami pod śmigłowce (no i modulacją PCM), nie wiem natomiast ile bajerów ma Futaba FC-28

Link to comment
Share on other sites

e napisanie samych mikserów do śmigłowca to już wyższa matematyka...

Szkoła średnia zdaje się, choć po reformie to nigdy nie wiadomo... ;)

 

Tak na serio, mam prośbę.

 

Tu jest link Test mixerów w excelu: Mixery - excel zgodnej z moją koncepcją mixerów 2 poziomu(wyjściowych). Wspominałem o tym enigmatycznie w założeniach projektu. Dla zbicia argumentów, że się nie da, na wstępie załączyłem 2 konfiguracje. Do 2 kołowego pojazdu (to chyba odpowiednik mixera V-tail) oraz sterowania wychyleniem płaszczyzny przez 3 przyczepy co 120 stopni (czyli mixer do heli 120 stopni).

 

Zgodnie z ideą, że należy sprawdzać projekty przed ich wdrożeniem, zapisałem algorytm wyliczania i działania mixerów w excelu (jeszcze nie kompletny). Proszę sprawdźcie go, najlepiej przez napisanie kilku własnych ustawień mixerów. Jeżeli czegoś się "nie da" proszę o zwrotną informację.

 

Obecnie w arkuszu jest 10 możliwych mixerów (do 9 punktów każdy). Jak komuś potrzeba więcej, to można dodać ich więcej, trzeba tylko pozmieniać kilka formuł.

 

Z góry dziękuję za pomoc.

Link to comment
Share on other sites

Przepraszam za podbijanie wątku, lecz sprawa jest istotna. Pliki excela zamieszczone wczoraj miały błąd w mixerze dla heli. Obecne linki wskazują już na poprawiony plik. Osoby które pobrały wczoraj plik proszę o zrobienie tego ponownie.

 

Przy okazji, skoro nikt nie zauważył, to możne postawię prostsze pytanie:

 

pytanie pomocnicze - dużo prostsze. Jaki, waszym zdaniem, widzieliście / posiadacie najbardziej skomplikowany (zaawansowany, złożony - niepotrzebne skreślić) mixer w aparaturze?

 

Lub jaką najbardziej złożoną konfigurację chcielibyście zaprogramować na aparaturze?

Link to comment
Share on other sites

Na szybko ze strony wielosiłowców .

1.

Mikser obroty silnika + kierunek.

Opis działania:

Dla lewego silnika na - dla prawego na + w czasie wychyleń steru kierunku kierunku w jedną stronę i odwrotnie w drugą.

Czyli prosty mikser gaz-kierunek.

 

2. składane podwozie.

- opóźnienie na serwach 0,1s-3s

-2 serwa podpięte i sterowane osobno jednym włącznikiem (2 kanały)

dokładny opis działania takiego mixa możesz znaleźć tu:

http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=22529

co prawda to jest na osobnym układzie ale problem rozpisany dokładnie.

 

3. mix klap i lotek (na klapolotki)

- klapy

-klapolotki

-łącznie jednego z drugim

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.